Hon ska lära oss dricka smartare

STOCKHOLM Det blir Ann-Therése Enarsson som blir VD för Systembolagets nya dotterbolag IQ-initiativet AB som ska få svenskarna att dricka mindre alkohol. Bolaget får 100 miljoner kronor i grundplåt för att uppmuntra och stimulera lokala projekt för en “smartare“ och måttligare dryckeskultur.

Enarsson , nyss fyllda 30 år, är utbildad jurist och arbetar idag som generalsekreterare på Non smoking generation.
-Jag ska satsa mitt engagemang, energi och genuina intresse i arbetet för att bygga en motkraft mot den växande alkoholkonsumtionen, sade hon vid en pressträff på tisdagen.

Hon är inte nykterist, men måttlig med alkohol, och har länge arbetat med tobaksfrågor med barn och ungdomar.
-Det finns helt klart samband med andra droger. Unga som börjar röka tidigt löper större risk att också dricka alkohol och även pröva narkotika, säger hon till Drugnews.

Ann-Therése Enarsson tillträder jobbet som vd för IQ-initiativet efter sommaren. Systembolaget håller samtidigt på att rekrytera styrelsen för det nya dotterbolaget och dessa ska inte utses efter politiska meriter, enligt Systembolagets chef Anitra Steen.

Syftet med dotterbolaget är att skapa nytt fokus på alkoholfrågan och förmå fler att fundera över sina dryckesvanor med målet att minska alkoholkonsumtion och därmed alkoholskador. Företag, organisationer, föreningar och nätverk inbjuds vara med i initiativet och lyfta fram lokala projekt.

-Däremot får inte de som aktivt marknadsför alkoholdrycker i syfte att öka sin egen eller andras försäljning medverka, sade Anitra Steen och ansåg att statliga spritjätten Vin&Sprit är ett sådant exempel.
Avsikten är att Systembolaget efter några år ska dra sig ur initiativet och att “det ska leva vidare av egen kraft“.

• Drugnews: om IQ-initiativet bidra till att bryta en ökad alkoholkonsumtion skulle det innebära att en sänkning av alkoholskatten blir onödig?
-Nej, det finns ingen sådan omedelbarkoppling, utan situationen är så bekymmersam och införseln så omfattande att jag anser att en översyn och sänkning av skatten fortfarande är nödvändig, svarar Anitra Steen.

• En hemsida har öppnats och åtta IQ-projekt redan utsetts som förebilder för andra att ta efter. Man räknar med att tusentals andra ska följa efter och marknadsföras av IQ-initiativet.
Vid pressträffen presenterades ett föräldraprojekt mellan Örebro universitet och högstadieskolor i Örebro och Kumla. Tonårsföräldrar har med hjälp av tydliga gränser och gemensamma regler lyckats halvera sina ungdomars drickande. Även logistikföretaget Green Cargo tilldelades ett diplom och IQ-nummer 3 för att ha valt installera alkolås i samtliga sina 140 lastbilar.

Etiketter:

Annonser