Missbrukare nobbar lotsprojekt

STOCKHOLM Inne på tredje veckan med pilotprojektet “Lots för livet“ i Stockholm har ännu inte en enda missbrukare nappat på erbjudandet om frivillig behandling. “Flera är misstänksamma, andra som är intresserade bor inte i upptagningsområdet“, säger Stefan Holmén, chef för citypolisens spanings- och narkotikarotel, till Drugnews. Men nu ska inviterna utökas.

Projektet drogs igång för att få missbrukare kring de öppna drogarenorna i Stockholm att på frivillig väg komma till avgiftning, behandling och andra insatser för att bli drogfria. Polisen ska fånga upp intresserade och köra dem till två mottagningar där särskilda lotsar ska hjälpa dem vidare i kontakter med social- och vårdbyråkratin.

Det unika samarbetet mellan socialtjänsten, landstinget och polisen har fått en provperiod fram till midsommar. Plats för ett tiotal missbrukare i veckan beräknades, men hittills har ingen från Stockholm nappat, två har kommit till mottagningarna och fått information, men av olika skäl avvikit.

-Många jag varit i kontakt med på Plattan (Sergels torg) vet inte vad det innebär, man är rädd att det förknippas med tvång, vilket det ju inte gör, säger Anki Johnsson, socialtjänstens uppsökande lots.

• Hur får missbrukare och andra socialarbetare information om projektet? Flera vi talat med känner inte till det.
-Cheferna för missbruksenheterna i stadsdelarna har informerats, jag vet inte hur de sedan meddelar personalen. För missbrukarna har nu tryckts ett flygblad om projektet som vi ska dela ut och sätta upp på anslagstavlor på stan, säger hon.

Hon tror på projektet och det unika samarbetet mellan myndigheterna och hoppas nu att narkomaner vill pröva. Inledningsvis är erbjudande om vårdkedja utan remiss och köer bara avsett för missbrukare som är skrivna i Stockholm stad.

Polisen är besviken över det magra intresset.
-Vi har haft ett 30-tal som varit nyfikna, men de visade sig vara från andra kommuner.
Många missbrukare är också konservativa, de vill fundera eller törs inte för att de är rädda att bli gripna. Men vi vill verkligen pröva den frivilliga strategin och hoppas på deras motivation. Och vi ska också satsa mer personal och tid framöver, säger polissamordnaren Stefan Holmén.

Tidigare har polisen endast avsatt måndag- och onsdagseftermiddagar för projektet. Och av dess har några dagar gått bort på grund av bevakning av fotbollsmatcher och 1 maj-firandet.
-Men från nästa vecka viker vi fyra dagar i veckan för projektet. Då ska vi erbjuda missbrukarna möjlighet till att bryta missbruk, men även öka insatser mot narkotikalagning och annan brottslighet vid drogarenorna, säger Holmén.

Regeringens Mobilisering mot narkotika sköter samordningen av projektet.
-Det har uppenbarligen funnits igångsättningssvårigheter, men det gäller att vara uthållig. Det tar tid att förankra – från att knappt någon frivillig vård alls funnits att erbjuda missbrukare, så finns nu chansen, säger Åsa Magnusson till Drugnews.

Hon är beredd att utsträcka pilotprojektet några veckor om så behövs.
-Det måste ju finnas ett underlag att utvärdera och några att fråga om hur det fungerat för att kunna dra några slutsatser, säger hon.
Om projektet faller väl ut är tanken att hela länet ska ingå framöver, flera grannkommuner har redan visat intresse.

Etiketter:

Annonser