Förslag om skärpt tobakslag i Spanien

MADRID Den spanska regeringen vill vidta kraftiga åtgärder för att minska tobaksdöden. Regeringen föreslår reklamförbud för cigaretter, rökförbud på arbetsplatser, höjd åldersgräns för inköp till 18 år och kraftfullare varningstexter på cigarettpaketen.

Enligt regeringen är syftet att få ned antalet tobaksrelaterade dödsfall. Årligen dör mer än 50 000 personer i Spanien och tobaken svarar för 16 procent av alla dödsfall bland spanjorer över 35 år.

Enligt lagförslaget ska rökning på arbetsplatser bara vara tillåtet i speciellt ventilerade rökzoner. Sjukhus, affärscentra, bibliotek, museer och en del andra platser ska vara helt rökfria. Om en restaurang är för liten för att ha en särskild rökavdelning, kan den dock välja att vara endera helt rökfri eller tillåta rökning överallt.

Olaglig tobaksreklam ska kunna straffas med upp till 600 000 euro i böter, motsvarande ungefär 5,4 miljoner svenska kronor. Om lagen godkänns av parlamentet kommer den att träda i kraft från den 1 januari 2006, rapporterar nyhetsbyrån AFP..

Lagförslaget innebär en kraftig skärpning av de spanska tobakslagarna, som av regeringen beskrivs som bland de “mest tillåtande i den Europeiska unionen“.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser