Lots-hjälp för missbrukare i Stockholm

STOCKHOLM Ett nytt försök att stoppa öppna drogscener i Stockholm startas på måndag. Särskilda “lotsar“ ska guida missbrukare vidare i vårdkedjan efter avgiftning. Projektet är ett samarbete mellan socialtjänsten, landstinget och polisen och ska utvärderas efter två månader.

-Alla tror på samarbetsidén och är inställda på att projektet ska permanentas, säger borgarrådssekreterare Rosa Lundmark hos socialborgarrådet Margareta Olofsson (v), till Drugnews.

I det av politikerna beslutade projektet “lots för livet“, som ska pågå fram till mitten av juni, är det tänkt att polisen ska fånga upp missbrukare vid de öppna drogarenorna och föra dem till avgiftning, exempelvis på Maria Beroendecentrum och S:t Görans beroendeavdelning. Där ska sedan tre “lotsar“ erbjuda dem hjälp och kontakter för vidare insatser av socialen, sjukvården eller frivården för att bryta missbruket.

Förutom de tre lotsarna har medel även avsatts för utredningar, frivilligvård, stödboende, placering i länkverksamhet med mera. Stockholms stad satsar 736 000 kronor i försöket och även landsting och polis bidrar resurser.

Kommunen räknar med att några tiotal missbrukare kommer att kunna fångas upp under perioden och motiveras för samordnade insatser.

• Det låter inte mycket med tanke på att polisen tror att omkring 500 missbrukare besöker Sergels torg varje dag?
-Tjugo personer aktuella för vidare insatser är ju bara en uppskattning, vi klarar nog fler. Men antalet avgiftningsplatser är förstås också begränsade, säger Rosa Lundmark.

Öppen knarkhandel och missbruk har pågått i flera decennier kring Sergels torg (“Plattan“). Drogrelaterad kriminalitet och överdoser har blivit vardag, platsen har blivit känd i hela Norden. Fler försök har gjorts att “rensa Plattan“, men ofta har samarbetet mellan myndigheterna brustit. Missbrukare som gripits har sällan fått vårdplats och är tillbaka på gatan efter några timmar.

Ifjol anordnade restriktiva folkrörelser återkommande apellmöten om problemet kring Plattan. Regeringens Mobilisering mot narkotika samlade ansvariga myndigheter och en kartläggning gjordes som visade på bristande samarbete och att även Gullmarsplan och centrum i Tensta och Rinkeby hade blivit öppna drogarenor.

• Vid sidan av insatsen med lotsar för att täcka glappet mellan avgiftning och långsiktig behandling håller Stockholms lokaltrafik, SL, på att bygga om biljetthallen vid tunnelbaneentrén från Sergels torg. Det finns även planer på att glasa in gången från tunnelbanan till Sergelgången för att försvåra för langning och annan kriminalitet.

Etiketter:

Annonser