“Tobak inkörsport till drogmissbruk“

STOCKHOLM Tidig tobaksdebut ökar ungas sårbarhet och mottaglighet för andra droger. “Tobak är helt klart en inkörsport för drogmissbruk!“, säger Jörgen Engel, professor som studerat nikotins påverkan på hjärnans belöningssystem, till Drugnews.

Engels som föreläste på nätverket Smarts förebyggandekonferens i Stockholm, med bland andra kungaparet som åhörare, har länge studerat nikotinets inverkan på hjärnan. Och även dopaminnivåer i belöningssystemet hos personer med olika missbruksproblem.

På Sahlgrenska akademien i Göteborg har han i råttförsök visat hur nikotin “bygger om“ och gör hjärnan mer mottaglig för andra droger, exempelvis alkohol. Han menar också att alkoholism är många gånger vanligare bland rökare än icke-rökare.

-Helt klart ökar en tidig rökdebut risken för att senare utveckla alkohol- och andra drogberoenden senare i livet, säger han.
Han talar om ett slags korsvis påverkan i hjärnan, s.k. sensitisering. Att intag av en drog kan även förstärka känsligheten för andra slags droger. En dansk studie varnar även för att risken ökar för att barn kan senare få beroendeproblem om modern rökt under graviditeten.

Och flera förebyggande projekt – bland annat i Norge – visar att om andelen tobaksrökare kan minskas på en skola, så minskar också risken än mer att de senare börjar använda narkotika.

Alkohol- och narkotikamissbruk kostar årligen samhället över hundra miljarder, enligt beräkningar.
-Det är förvånande att politikerna inte tar tag i detta. Beroendeproblem är vår tids största folkhälsohot. Det är rena samhällsvinster att satsa på en fungerande missbruksvård och en stimulerande, aktiv uppväxt för barn och ungdomar för att stimulera hjärnans belöningssystem med naturliga lycka, inte droger som kortsluter systemen, säger Jörgen Engel.

Etiketter:

Annonser