Vården ska larma om alkoholproblem

STOCKHOLM Regeringen satsar i år 20 miljoner kronor för utbildning av vårdpersonal att känna igen varningstecken på alkoholproblem. Avsikten är att vårdcentraler, företagshälsovård, mödravårdscentraler och primärvård tidigare ska upptäcka och förebygga alkoholskador.

Vården är en viktig sektor för att tidigt komma åt alkoholproblem, menar folkhälsominister Morgan Johansson.
-Det är en kanal där man kan se sådana här saker tidigt och vården är ju dessutom en sektor i samhället som vi lyssnar på. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal är yrkesmänniskor som vi hyser väldigt stor tilltro till, säger han till SR Ekot.

Många vårdanställda tycker det är känsligt att ta upp frågor om alkoholvanor med patienter. Men det är viktigt att tidigt kunna slå larm då drickandet ökat – konsumtion har gått upp 30 procent de senaste fem åren – och kommer att leda till fler alkoholskador, befarar ministern.

• Vårdpersonals frågor om alkohol kan få personer att själva reflektera över sina alkoholvanor och därmed förebygga riskkonsumtion. En större studie på ett transportföretag i Stockholmstrakten visade att när företagshälsovården erbjöd alkoscreening och egenkontroll så minskade hälften av dem med hög konsumtion sitt drickande.

Etiketter:

Annonser