Svartsprit, knark och sexköp i BNP

STOCKHOLM Illegala aktiviteter som hur mycket pengar svenskarna lägger på smuggelsprit, narkotika och sexuella tjänster ska i framtiden inräknas i landets bruttonationalprodukt. “Det är frivilliga överenskommelser som bör ingå i nationalräkenskaperna“, säger Birgitta Magnusson, biträdande enhetschef på SCB, till Drugnews.

Hon understryker att det inte är ett aprilskämt, utan följden av en EU-förordning från 1996 som gjort att Statistiska Centralbyrån nu även försöker beräkna värdet av olaglig handel.
Tre statistiker har avdelats för att försöka beräkna värdet av smuggling av alkohol och tobak, droghandel och prostitution. Och de har bråttom för på fredag ska en första försöksberäkning överlämnas till unionens statistikbyrå Eurostat.
Avsikten är att även illegala aktiviteters värde i framtiden ska kunna jämföras mellan medlemsländerna.

Problem finns dock med att få folk att berätta hur mycket man lägger på olagligheter. Gatupris på illegala alkohol är svårt exempelvis, uppger för Ekoredaktionen Mårten Pappila, SCB-statistiker som försöker beräkna alkohol- och tobakssmugglingen.

Utgångspunkten är att allt som produceras ska konsumeras och därmed ingå i BNP:n.
-Vi utgår från rent ekonomiska aspekter, inte moraliska eller juridiska, säger Birgitta Magnusson, på enheten för nationalräkenskaper.

Transaktionerna ska bygga på “frivilliga överenskommelser“, det omfattar enligt SCB handel med smuggelsprit, -tobak och narkotika, men inte stöld och inbrott. Även sexköp ingår, men Magnusson har gjort distinktionen att trafficcing inte bör tas med då det bygger på tvång.

I framtiden är det tänkt att även värdet av häleri och piratkopiering ska beräknas.
-Egentligen bör även bytestjänster ingå i BNP, exempelvis grannar som byter tjänster med varandra, men det är svårt att beräkna, säger hon.

Hur stor summan av denna första försöksberäkning av illegal handel med tobak, alkohol, narkotika och prostitution blir vill SCB inte avslöja innan den skickats till Eurostat.
-Men det handlar om mycket små belopp i jämförelse med hela BNP:n. Den var för Sverige 2 543 miljarder kronor ifjol, olaglig handel ej inräknad, berättar Birgitta Magnusson.

Etiketter:

Annonser