“Inget har gjorts mot knarket vid Sergels torg“

STOCKHOLM Inför öppen ridå fortsätter knarkhandel och heroininjicering runt Sergels torg i Stockholm. Trots återkommande löften om åtgärder gör politiker och polis absolut ingenting, skriver sex företrädare för antidrogorganisationer i en debattartikel.

“Varje timme, varje dag finns mellan 30 och 50 narkomaner och narkotikaförsäljare runt Sergels torg. Folk kommer och går .//. Och detta sker med myndigheternas samtycke“, skriver de i debattartikeln i Svenska Dagbladet.
De jämställer handeln runt Sergels torg med de holländska cannabisbutikerna (s.k. coffeeshops), dvs. något som i lag är förbjudet tillåts i praktiken. Och handeln utgör särskilt en risk för ungdomar som ofta samlas kring torget.

I november 2003 inledde flera antidrogföreningar återkommande aktioner under parollen “Stoppa knarket nu!“ vid Sergels torg för att uppmärksamma ansvariga på problemet med en öppen drogmarknad.

Inbjudna politiker höll med om att något måste göras. Socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) lovade förra våren att något skulle ske “mycket snart“. Och länspolismästare Carin Götblad sade i massmedia att när socialtjänsten har resurser att ta hand om äldre missbrukare skulle hon sätta till poliser.

En kartläggning som skyndsamt togs fram slog fast att minst fyra öppna drogscener fanns i huvudstaden och att tillgången på narkotika är stor, kvalitén hög och att priserna sjunkit. Kartläggningen skulle bli ett avstamp för bättre samarbete mellan polis, socialtjänst och vården mot droghandel och missbruk i Stockholm.

Folkhälsominister Morgan Johansson sade på presskonferensen när kartläggningen presenterades att lika lite som man accepterat droghandeln i Christiania (som nu nästan helt upphört), så kan man acceptera det på gatorna i Stockholm.

Men ingenting, absolut ingenting har hänt, menar antidrogaktivisterna i sin artikel.
Möjligen med undantag av att neonblå belysning satts in på toaletterna runt torget för att försvåra för missbrukare att hitta sina vener när de injicierar. Det försvårar dock bara för dem som är mest sönderstuckna.

Stockholm behöver en särskild polisstyrka som bekämpar öppen droghandel. Se till att missbrukarna hamnar i behandling eller blir dömda för de brott de begår, kräver artikelförfattarna.

“Situationen vid Sergels torg idag är ovärdig för alla parter. .//. När ska Carin Götblad, Margareta Olofsson och alla andra ansvariga vakna upp ur sin törnrosasömn?“, undrar Gun Nordin och Per Johansson, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, Leif Karlsson, IOGT-NTO Stockholm, Lena Larsson och Assar Åkerman, Föräldraföreningen mot narkotika, och Karl-Evert Roth, Sveriges invandrare mot narkotika.

Etiketter:

Annonser