Alkohol som medicin är vanskligt

STOCKHOLM Riskerna med alkohol överväger nyttan, enligt en genomgång av kunskapsläget. Vårdpersonal bör diskutera konsumtionsmönster betydligt mer med sina patienter. Det rekommenderar läkarna Sven Andréasson och Peter Allebeck i en artikel i Läkartidningen.

Artikeln bygger på en kunskapsöversikt om alkoholens hälsoeffekter som ges ut av Statens folkhälsoinstitut i samverkan med Svenska Läkaresällskapet och Socialstyrelsen.

Genom rapporten ska vårdpersonal få bättre underlag för att diskutera alkohol med sina patienter, trots motstridiga budskap från massmedier och i fackpress.

Expertgruppen menar att det inte finns någon anledning att av hälsoskäl rekommendera någon att dricka alkohol. Men inte heller att avråda den som dricker “måttligt“, om det inte är en person som har ett alkoholberoende, är gravid eller något liknande.

I artikeln i Läkartidningen definieras begreppet måttligt som en konsumtion helt utan berusningsdrickande och där konsumtionen motsvarar högst två glas vin per dag för män och något mer än ett glas vin per dag för kvinnor.
Det finns dock forskning som visar på betydande riskökningar för till exempel cancer redan vid en konsumtion motsvarande två glas vin per dag.

Artikelförfattarna Sven Andréasson, docent och överläkare vid Folkhälsoinstitutet och Beroendecentrum, och Peter Allebeck, professor och avdelningschef vid Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting, konstaterar också att ålder och kön har stor betydelse för hur alkoholen påverkar hälsan. Det är främst för äldre som man kan se några positiva hälsoeffekter av alkohol, till exempel vad gäller hjärt-kärlssjukdomar. Riskerna med alkohol är störst för unga personer.

“En paradoxal slutsats av dessa analyser är att de som dricker mest alkohol, d v s unga människor, inte bör dricka alls – i varje fall inte av hälsoskäl“, skriver Andréasson och Allebeck.

Den positiva effekt som alkohol möjligen kan ge för medelålders och äldre uppnås med väldigt små konsumtionsnivåer, mindre än ett halvt glas alkohol för kvinnor och mindre än ett glas alkohol för män. Det motsvarar en eller två lättöl om dagen. “All konsumtion över dessa nivåer innebär ökad dödlighet“, skriver Andréasson och Allebeck.

Alla former av berusningsdrickande är skadligt enligt kunskapssammanställningen. Det handlar inte bara om de uppenbara riskerna för olyckor, utan också ökad risk för till exempel hjärtinfarkt och stroke.

Det gör att skillnader i dryckesmönster också har betydelse för skadorna. En ökad alkoholkonsumtion i länder i norra Europa, där det är en större andel leder till en större ökning av skadorna än en motsvarande ökning i länderna i södra Europa, där dryckesmönstret är annorlunda.

• Fotnot: Ett seminarium om alkoholens omtvistade hälsoeffekter anordnas 22 februari på Folkets hus i Stockholm. Läs mer på FHI:s hemsida.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser