Supens totalnota ska beräknas

STOCKHOLM Regeringen har avsatt tre miljoner kronor till en vetenskaplig undersökning om alkoholens samhällskostnader, både för Sverige och Europa. Alkoholen utpekas som tredje största hälsorisk i Europa av Världshälsoorganisationen.

Studien ska göras av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRad, i samarbete med WHO:s Europakontor. SoRad ska i en första fas beräkna alkoholens samhällskostnader i landet. I en fortsättning ska samma metod användas för att räkna fram alkoholens kostnader för övriga länder i Europa.

-WHO har rankat alkoholkonsumtionen som den tredje största hälsorisken i Europa. Det är bland annat av den anledningen som regeringen vill få fram ett bra underlag över vad alkoholkonsumtionen innebär för samhällskostnader, eftersom det då blir lättare att driva en ansvarstagande alkoholpolitik i EU-samarbetet, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

• Nära 160 miljarder kronor beräknade ifjol nationalekonomen Anders Johnson samhällets alkoholnota. Han har återkommande försökt uppskatta kostnaderna av den stigande alkoholkonsumtionen.

Etiketter:

Annonser