“Lite alkohol hindrar demens hos äldre kvinnor“

BOSTON Äldre kvinnor kan genom att dricka ett glas vin eller öl om dagen minska risken att drabbas av demens. Det hävdas i en stor amerikansk studie av drygt 11 000 kvinnor i åldern 70 till 81. Högre konsumtion ger dock inte samma positiva effekt.

Studien publiceras i senaste numret av New England Journal o Medicine och beskriver hur forskare vid två tillfällen med ett par års mellanrum i test mätte äldre amerikanska sjuksköterskors minne och tankeförmåga.

Resultaten visade att äldre kvinnor som drack ett glas vin eller öl (max 15 gram alkohol per dag) löpte 20 procent mindre risk att drabbas av demens än de som inte alls drack alkohol. Om alkoholen intogs i form av vin eller öl spelade enligt studien ingen roll.

Högre alkoholkonsumtion hade dock inte samma hälsoeffekt. Tvärtom visas i andra studier att storkonsumenter löper högre risk att drabbas av demens och andra sjukdomar.
I den aktuella studien tror forskarna – som bl a är från Harvard Medical School – att en förklaring av minskad demensrisk kan vara att alkoholen höjer det goda kolesterolet i blodet (HDL) och minskar det onda (LDL). Även blodets koaguleringsförmåga och blodtillförseln i hjärnan påverkas av alkoholen, skriver Dagens Nyheter.

-Jag tror att det kan vara bra för äldre kvinnor med litet vin. Det sätter i gång cirkulationen. Ett glas vin om dagen, högst, är lagom. Det har min läkare sagt till mig, säger Ragnhild Tennstedt, snart 90 år, till DN.

Även andra faktorer kan inverka på resultatet av studien. Såsom livsstil, utbildning och social bakgrund. Forskarna har ända sedan 1976 studerat livsstil och hälsa hos mer än 12 000 sjuksköterskor i USA.

• Fotnot: Forskarnas artikel “Effects of Moderate Alcohol Consumption on Cognitive Function in Women“ sammanfattar studien.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser