Cannabis ökar risk drabbas av psykos

MÜNCHEN/LONDON Cannabis – världens mest spridda illegala drog – ökar risken för psykoser. Det slår en tysk-holländsk forskargrupp fast efter att ha undersökt över 3 000 ungdomar i München.

Att människor som röker hasch och marijuana oftare drabbas av psykoser är känt sedan tidigare. Men det har varit oklart om drogen utlöser latenta problem eller faktiskt orsakar besvären.
En vanlig teori har varit att personer som haft dolda psykiska besvär varit mer benägna att röka cannabis i en slags självmedicinering, då de tyckte att de mådde bättre.

Men den nya studien slår hål på teorin om självmedicineringen. Forskarna har istället belagt att ju mer man röker, desto större är risken att drabbas av psykoser. Störst är risken för ungdomar med en tidig sårbarhet för psykoser, men är också mätbar för unga som inte tidigare visat psykotiska drag, rapporterar Dagens Nyheter som läst rapporten.

Studien som letts av forskare på Maastricht University publiceras i British Medical Journal. Först fick erfarna psykologer intervjua 3 021 unga mellan 14 och 24 år om drogvanor och psykiska besvär. Fyra år senare följdes 2 437 av ungdomarna upp av forskarna.

• Tidigare har brittiska och svenska forskare varnat för att cannabis även ökar risken att utveckla schizofreni och depressioner.

Etiketter:

Annonser