Sämre säljkontroll av folkölet

STOCKHOLM Ålderskontrollen vid försäljning av folköl fungerar allt sämre – inte ens varannan butik sköter sig. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, Alkoholkommittén och Svensk dagligvaruhandel.

Enligt undersökningen var det bara 45,6 procent av de undersökta butikerna som skötte ålderskontrollen på ett korrekt sätt. Det är till och med sämre än i den tidigare undersökning som genomfördes i början av året, då 51,6 procent av de undersökta butikerna upprätthöll åldersgränserna.
– Det här är helt sanslöst säger Erik Wagner, vice ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund. Alla har lova att de skulle skärpa sig, men det verkar inte leda någonstans

Erik Wagner ser undersökningen som ännu ett bevis på att varken butikerna eller kommunerna klarar ansvaret och att folkölet hör hemma på Systembolaget.

Det finns också stora regionala skillnader. Sämst på ålderskontroll var man enligt undersökningen i Skåne, där bara 15 procent av butikerna skötte ålderskontrollen på ett riktigt sätt. Bäst var man i Uppsala län, där 83 procent skötte kontrollen.

Undersökningen genomfördes genom att ett antal personer i åldern 18-21 år försökte köpa öl i 1497 butiker över hela landet. De har undersökt om butikspersonalen frågat efter legitimation och om de fått köpa öl trots att de saknat legitimation.

Etiketter:

Annonser