Fotoutställning i riksdagen om fria sprutor

STOCKHOLM En fotoutställning om konsekvenser av sprututdelning till narkomaner i Oslo har pågått i riksdagshuset. Detta med anledning av att riksdagen i vår väntas få ta ställning till ett förslag om utvidgade sprututbyten även i Sverige.

Det är moderata riksdagskvinnan Lena Liljeroth som i veckan bjöd in psykologen Kristina Hillgren att visa sina bilder från Plata, torget utanför järnvägsstationen i Oslo. Platsen har tills alldeles nyligen fungerat som en öppen drogscen där heroin langats, kokats och injicerats. Och använda sprutor har legat spridda överallt, visar Hillgrens bilder.

Sprututdelning till narkomaner för att förhindra smittspridning har pågått sedan i mitten av 1980-talet i Norge. Antalet injektionsmissbrukare har under samma period ökat från några tusen till uppåt 14 000 personer år 2001. Det finns även förslag om att starta särskilda sprutrum där missbrukare kan injicera under kontroll av vårdpersonal.

Kristina Hillgren, som har 30 års yrkeserfarenhet inom psykiatri och missbruksvård, hävdar att det inte finns några säkra vetenskapliga belägg för att sprututdelning minskar spridningen av hiv och hepatit (gulsot).

-Det är ofta mer komplicerade samband och det finns flera smittkällor, exempelvis när narkomaner delar samma kärl där heroinet kokas och bomullstussar som används av flera. Det stoppas inte av fria sprutor som bara understöder drogmissbruket, säger Kristina Hillgren till Drugnews.
-Viktigare är att narkomaner får vård och hjälp att bryta missbruket och erbjuds hiv-testning vid olika centra och vårdmottagningar, tillägger hon.

Kristina Hillgrens fotodokumentation av injektionsmissbruk är en del i en forskningsstudie om hepatit C.

• En remissrunda om ett regeringsförslag att permanenta sprututdelningen i Skåne och öppna för att landsting även i övriga landet ska kunna starta utdelning har pågått under hösten. En proposition väntas under våren.

Etiketter:

Annonser