Energihampa får ännu inte odlas

STOCKHOLM Regeringen avser inte att ge klartecken för odling av s.k. energihampa under nästa år. Det beskedet gav jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vid en riksdagsdebatt och hänvisar till risk för odling av illegal cannabis med otillåtna rushalter.

-Vi befarar att det finns risk för att odling av illegal hampa ökar om odlingen av hampa ökar, sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i en interpellationsdebatt i fredags.

I mars gav riksdagen i uppdrag till regeringen att undersöka om det är möjligt att tillåta odling av hampa för energi-, fiber- och proteinändamål, inom eller utanför EU:s stödsystem.

I Sverige är det numer tillåtet att odla industrihampa med mycket låg rushalt (THC). Detta sedan en hallandsbonde fick stöd av EU:s domstol för att grödan inte var att betrakta som narkotika. En strid som Drugnews tidigare rapporterat om.

Men i praktiken är det bara för fiberanvändning som hampan idag är tillåten i Sverige. Och svensk energihampa omfattas inte av EU-bidrag för energigrödor, enligt Lantbrukets affärstidning, ATL.

På bland annat Gotland finns provodlingar av energihampa som visat på höga avkastningar. Det kan öppna nya möjligheter för både jordbruket och energiomställningen, hävdade centerriksdagsmannen Roger Tierfensee i debatten.
Men dessa försök riskerar dock nu att avstanna och odlingsarealer tas ur bruk, tillade han.

Jordbruksministern menade att hampodling i energisyfte ännu är relativt outforskat, men nog kan ha en potential.
-Problemet för mig är folkhälsan. Vi måste känna oss helt trygga med att illegal hampa inte kan odlas i skydd av legala odlingar. Vi kan inte använda EU:s kontrollsystem för fiberproduktion rakt av, sade Ann-Christin Nykvist och utlovade att återkomma med ett förslag nästa år.

Etiketter:

Annonser