Belönade för reportageserien Ung&full

STOCKHOLM Tre Aftonbladet-medarbetare får journalistpris för en uppmärksammad serie om ungdomars oroande supvanor. Det är Svenska Carnegie Institutet som belönar fotografen Lotte Fernvall och reportrarna Thomas Gustafsson och Britt Peruzzi med 10 000 kronor vardera.

I motiveringen skriver institutets styrelse att de får priset för “en serie inträngande dokumentärreportage som beskriver de socialmedicinska konsekvenserna av ungdomars alkoholmissbruk“.

Reportageserien Ung&full som publicerades i maj beskrev hur gruppen unga vuxna dricker allt mer och riskerar fastna i alkoholism redan vid unga år. Teamet hade i tre månader rest landet runt och intervjuat med båda unga missbrukare och nykterister, skolklasser, läkare, forskare och beslutsfattare.

-Det är kul att jobba med ungdomar. Det är lättare att komma nära, de är ofta rakare, mer avskalade, sade Britt Peruzzi vid prisceremonin på onsdagen.

-Vi kände mycket för dessa socialreportage i en tid då mycket händer på alkoholområdet, inte minst diskussionen om att sänka alkoholskatten. Och vi fick stor respons från läsarna, sade Thomas Gustafsson – Aftonbladetreporter, författare och som medverkat flera gånger i Drugnews.

Nu diskuteras att göra ett särtryck med de många artiklarna för att bl a kunna användas inom skolundervisningen.

Svenska Carnegie Institutet delar varje år ut ett journalistpris för särskilt förtjänstfulla insatser om dokumentärreportage eller forskningsinformation inom något av områdena drogmissbruk, kriminalitet eller andra betydande nutida samhällsproblem.

Etiketter:

Annonser