Goudin: försvinner Hollands coffe-shops?

STRASBOURG Thomas Bodström har officiellt gjort bedömningen att förslaget till ny narkotikastrategi för EU innebär att Hollands system med coffee-shops där bland annat cannabis säljs har försvunnit på fem års sikt. Håller Holland med? undrar junilistans EU-parlamentariker Hélène Goudin.

Hon vill veta om Holland, som just nu är ordförandeland i EU, delar Bodströms bedömning. Inför EU-parlamentets session i december har hon därför ställt en fråga.

-Vilken är det nederländska ordförandeskapets uppfattning i denna fråga? Delar ordförandeskapet den svenske ministern Bodströms uppfattning att försäljningen av droger i coffee-shops kommer att tvingas upphöra i Nederländerna och i hela unionen inom fem år, undrar Goudin.

Thomas Bodström lyckades vid EU-justitieministrarnas möte nyligen få med kollegorna om att anta kopplingar till ett tidigare ramavtal om narkotikabrott i förslaget till ny narkotikastrategi i unionen. Strategin ska behandlas vid regeringschefernas EU-toppmöte den 17 december.

Etiketter:

Annonser