Rökfria pubar snart även i Skottland

EDINBURGH Skottland följer efter Irland, Norge och Sverige och förbjuder rökning i allmänna lokaler som restauranger och pubar från våren 2006. Det tillkännagav Skottlands premiärminister Jack McConnell inför det skotska parlamentet i onsdags. Han räknar med att förslaget kommer att rädda liv.

Biträdande hälsoministern Rohna Brankin säger till BBC att Skottland har en av de värsta hälsosituationer i Västeuropa och att ett av fyra dödsfall kan tillskrivas rökning.

-Omkring 13 000 människor dör varje år på grund av rökning, vi måste gör något åt det, säger hon.
Hon påpekar att det irländska förbudet mot rökning på arbetsplatser, inklusive pubar, har lett till kraftigt minskad tobaksförsäljning och att många har slutat röka.
-Fakta finns där och de är obestridliga, vi måste helt enkelt handla, tillägger Rohna Brankin.

Men debatten har varit het. Förslaget har motarbetats av företrädare för pubägare och tobaksbolag som menar att ett rökförbud riskerar att leda till färre jobb och att det inte finns folkligt stöd för förslaget.

• De skottska beslutet kan även ses som en känga mot London och labourregeringen som länge tvekat att sätta krafttag mot tobak. Tony Blair har tagit intryck av oklara uppgifter från Irland om att flera pubar tappat i försäljning efter rökförbudet. Enligt restaurangbranschen skulle ett brittiskt rökförbud kunna leda till att omkring 5 000 pubar skulle få stänga.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser