Företag dåliga hjälpa anställda som dricker

STOCKHOLM Svenskarnas ökade alkoholkonsumtion märks även på jobbet genom att fler anställda försummar jobbet till följd av sitt missbruk. Många arbetsgivare är dåliga på att ta tag i problemen, menar organisationen Alna, arbetslivets resurs i alkohol- och drogfrågor.

– Vi hade ett fungerande sätt att hantera frågor om missbruk hos anställda på 80-talet. Men under 90-talet försvann det och i dag måste vi mer eller mindre börja om igen, framförallt med ett förebyggande arbete, säger Lotta Almgren, VD på Alna, till Nyheterna.

På alla arbetsplatser ska exempelvis finnas bland annat drog- och alkoholpolicy med en tydlig plan för hur man ska agera om någon anställd får alkoholproblem. Om någon i arbetslaget börjar försumma sitt arbete och kanske tappar kunder kan det även bli dyrt för företaget, menar Alna.

• Nyligen utsågs Systembolaget till årets Alnaföretag, för sitt sätt att integrera alkohol- och narkotikafrågor med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systembolagets personal dricker mer än genomsnittet, enligt en enkät företaget gjorde 2001. Man har sedan antagit en alkoholpolicy och utbildat chefer och skyddsombud om problematiken.

Etiketter:

Annonser