Fler öppna drogscener i Stockholm

STOCKHOLM Sergels torg är inte längre enda öppna drogarenan i Stockholm. Även vid Gullmarsplan, Rinkeby centrum och Tensta centrum är det numer lätt att få tag i narkotika. Kartläggningen som beställts av regeringen visar även på brister i samarbetet mellan socialtjänst, polis och beroendevården.

-Tillgången på droger är stor, kvalitén hög och priserna har sjunkit. Det är köparens marknad, säger socialsekreterare Olli Puhakka, som på uppdrag åt Mobilisering mot narkotika gjort undersökningen.

Han har under försommaren intervjuat missbrukare, ansvariga myndigheter, föreningar och gjort egna fältstudier. Kokain och narkotikaklassade tabletter har som enskilda preparat ökat mest senare år. Lokala skillnaderna är stora, medan heroin, hasch, rohypnol och växtdrogen khat dominerar i västra förorterna så är utbudet av amfetamin är vanligare i söderort.

Utöver de fyra öppna drogarenorna – där störningar, bråk och vardagsbrott drabbar kringboende, förbipasserande och butiker – finns flera halvöppna och tillfälliga handelsplatser i Stockholmsområdet. Gatuhandeln för droger är mer rörlig än tidigare, kontakt knyts vid olika trafikcenter eller via mobiltelefon och narkotikaaffärerna görs upp på andra platser, exempelvis i tunnelbanenätet och på pendeltåg.
Även om den mesta droghandeln sker via personliga kontakter och nätverk så är de öppna arenorna viktiga som samlingsplats och nyrekrytering av unga drogmissbrukare.

Puhakka konstaterar att langarna blivit fler, ofta är det missbrukare som finansierar eget missbruk. Tunga missbrukare har blivit fler samtidigt som färre får vård, särskilt den dyrare institutionsvården har minskat. Uppsökande fältverksamhet riktad till unga förekommer, men har nästan försvunnit för äldre missbrukare. Istället är det ofta polisen som möter de grava missbrukarna, men som inte har vård att erbjuda.

Kartläggningen presenterades vid en presskonferens på torsdagen och ska bli ett avstamp för polis, socialtjänst och vården för bättre samordnat arbete mot droghandel och missbruk i Stockholm.

Folkhälsominister Morgan Johansson, som medverkade vid mötet, har tidigare påpekat för danskarna om problemet med öppen droghandeln i fristaden Christiania i Köpenhamn.
-Där har nu bodarna tagits bort. Lika lite som vi har accepterat öppen knarkförsäljning i Köpenhamn kan vi acceptera det på gatorna i Stockholm, sade han.

Länspolismästare Carin Götblad:
-Vi har satsat stora resurser mot narkotikabrottsligheten senaste decenniet, men problemet känns oändligt. Fler döms, smugglingen ökar, tillgången är stor. Polisen gör insatser mot handeln, men det är inte meningsfullt om kommunens socialtjänst rustar ner, sade hon.

• Hur ska samarbetet kunna bli förbättras?
-Gemensamma långsiktiga satsningar. Vi skulle vilja ha en “missbruksakut“ dit polisen kan föra en omhändertagen person som sedan kan slussas vidare för att få hjälp med exempelvis avgiftning och behandling. Vi håller även på att bilda gemensamma forum med socialtjänsten och vården i de olika distrikten, säger Götblad till Drugnews.

Även socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) underströk vikten av långsiktigt samarbetet. Men hon talade mindre om hur missbrukarna konkret skulle få hjälp, och framhöll mer drogförebyggande arbete.
-Vi har många insatser riktade mot ungdomar och försöker få med vuxenvärlden. Och i de nya studierna av skolelevers drog- och alkoholvanor pekar inte längre alla kurvor åt fel håll, sade hon.

Landstingets representant, Klas Ek, berättade om satsningar på öppna mottagningar i Stockholms läns kommuner och satsningar på s.k. mini-marior för ungdomar.
-Men narkotikaproblemet går inte att vårda bort. Det krävs samarbete, ändrade attityder och mer resurser, sade Ek och vände sig mot folkhälsoministern.

Morgan Johansson berättade att regeringen satsar 820 miljoner kronor extra kommande tre år i hela landet för att stärka missbruksvården. Men då måste kommuner och landsting se till att hela vårdkedjan fungerar, tillade han.

Socialborgarrådet Margareta Olofsson var inte särskilt imponerad.
-Vi väntar med spänning vad det kan bli för Stockholms del. En grindslant är det vad du talar om? undrade hon.

Folkhälsoministern blev mörk i synen.
-Vi gör den största satsningen på många år. Vi för över tre miljarder från försvaret som ska bantas – mindre militär, istället mer poliser, narkotikafria fängelser och insatser för missbrukare. Men då måste kommunerna också ställa upp och erbjuda missbruksvård, sade Morgan Johansson.

Fotnot: Läs hela rapporten Öppna drogmarknader i Stockholm (pdf)

Etiketter:

Annonser