Härstedt: 40 procent lägre spritskatt

STOCKHOLM Sänkt spritskatt med 40 procent från årsskiftet, skärpta straff och specialkommando mot alkoholbrott, varningstexter inom EU. Det föreslog på måndagen regeringens alkoholutredare Kenth Härstedt för att bryta alkoholfloden från andra EU-länder. Svenskarnas spritkonsumtion beräknas öka med sju-åtta procent om förslaget genomförs.
• Svala reaktioner på förslaget.

Totalt skulle alkoholkonsumtionen vid en spritskattesänkning på den nivån öka med cirka två procent under nästa enligt alkoholutredningsgruppens beräkningar.

“Ett val mellan pest och kolera“, beskrev riksdagsman Kent Härstedt (s) den komplexa frågan på presskonferensen i Rosenbad sedan delbetänkandet “Var går gränsen“ överlämnats till folkhälsominister Morgan Johansson.
“Men det negativa sociala köpbeteendet måste brytas då man handlar dubbelt mer sprit utomlands som Systembolaget tappat i försäljning“, sade Härstedt som tillsammans med alkoholforskaren Håkan Leifman, huvudsekretare i utredningen, medverkade vid pressmötet.

Fyrtio procents sänkning innebär att spritskatten på en liter starksprit minskar från cirka 200 till 120 kronor. En 70-centiliters vodka skulle bli omkring 70 kronor billigare på Systembolaget. Sverige skulle därmed ha fortsatt högst spritskatt i EU.

Någon sänkning av skatten på vin och öl, som det införs mer än sprit av, föreslår dock inte utredarna.
“Det är spriten man tjänar hundralappar på vid inköpsresorna, vinet ger några tior och ölet bara enstaka kronor“.
Men Härstedt säger att bilden förändras hela tiden och man följer utvecklingen.

Första halvåret i år fortsatte alkoholkonsumtionen öka för att nu uppgå i rekordhöga cirka 10,6 liter ren alkohol per svensk över 15 år. Och det menar utredarna enbart beror på ökad införsel medan Systembolagets totalförsäljning minskar för första gången på länge. Detaljhandelsmonopolets statistik för juli är fortsatt dyster, spritförsäljningen minskade drygt 17 procent jämfört med samma månad ifjol (i södra Sverige var minskningen nära 23 procent och i Norrbotten drygt 27 procent).

Och den ökade alkoholkonsumtion leder till ökade hälsoskador. Håkan Leifman beskrev bland annat hur alkoholrelaterade dödstal ökat dramatiskt i Skåne och att skrumpleverfallen blivit fler i Stockholmsområdet.

Utredarna vill med en rejäl skattesänkning försöka locka tillbaka svenskarna till Systembolaget och motverka de omfattande hemlagring som resenärer börjat med efter storköp ibland annat Tyskland och Danmark. Ett “ullareds-beteende“ som också lockar till ökad konsumtion, enligt Härstedt.

“Men skattsänkning löser inte kriminaliteten och den komplexa alkoholpolitiken i vidare bemärkelse. Därför behövs fler insatser“, sade han.

För att bekämpa den illegala alkoholhanteringen föreslås i delbetänkandet att två specialgrupper bildas med sammanlagt 35 tullare och poliser som under en treårs provperiod ska arbeta i Stockholmsområdet och Skåne.
Dessutom vill utredarna skärpa straffen för grova alkoholbrott till lägst sex månaders fängelse och högst sex år. Och att straffskalan för olovligt innehav av alkoholdrycker höjs till böter eller fängelse i högst två år.

“Vi vill också att det blir förbjudet att förvara alkoholdrycker i butikslokaler för att underlätta för polisen att ingripa mot illegal alkoholförsäljning som bland annat vänder sig till ungdomar“, sade Härstedt.

• Utredarna föreslår också att det ska bli möjligt att förverka/beslagta egendom (ex. fordon och mobiltelefoner) som använts vid brott mot alkohollagen.
• Och att en informationskampanj mot illegal alkoholhantering inleds nästa år och att förutsättningarna för att utveckla fler alkoholfria mötesplatser för ungdomar utreds.
• I betänkandet förs även ett resonemang om att åldersgränsen för alkohol på restaurang kanske borde höjas från 18 till 20 år på restauranger, som man dock överlåter till regeringen att vidare utreda.

• På EU-nivå förordar utredarna att Sverige aktivt verkar för att unionen ska införa varningstexter på alkoholförpackningar. Och för att den försenade strategin mot alkoholskador snabbas på och folkhälsoaspekten vägs in mer inför beslut.
Sverige uppmanas också att bilda allianser inom alkoholpolitiken tillsammans med Norden, baltiska länderna och andra nya EU-länder. Även problem med att retursystem och återvinning av förpackningsmaterial hotar kollapsa till följd av den ökade privatinförseln av alkohol bör EU ta ett samlat grepp för att lösa, föreslår utredarna.

I ett slutbetänkande i januari nästa år ska ett folkhälsopaket och fler tillsynsfrågor ingå, enligt alkoholutredarna.

Fotnot: Ladda ner hela delbetänkandet “Var går gränsen?“

Etiketter:

Annonser