Härstedt: dämpa supandet med lägre skatt

STOCKHOLM Spritskatten måste snabbt sänkas för att rädda vad som är kvar av svensk alkoholpolitik. Det menar regerings utredare Kent Härstedt och hänvisar till nya chocksiffror. Snittkonsumtionen är nu uppe i 10,5 liter ren sprit. Och spritinförseln är mer än dubbel så stor som Systembolagets minskade försäljning. / ”Härstedt ger upp för lätt”, anser Eric Wagner, vice ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund.

Riksdagsman Härstedt (s) leder den utredning som kartlägger den snabbt ökande privatinförseln av alkohol och ska föreslå åtgärder för att minska skadeverkningarna. Ett trendbrott är att den ökade spritinförseln senaste tolv månader är mer än dubbelt så stor som Systembolagets minskade spritförsäljning. Under perioden har i praktiken införselrestriktioner försvunnit och Danmark och Finland har sänkt spritskatterna. I maj utvidgades EU med länder som har ännu lägre alkoholskatter.

”En justering av alkoholskatterna kan vara nödvändig. Alternativet, att inte sänka, är ännu värre. Ett idogt kvarhållande av höga och alltmer verkningslösa skatter underminerar allmänhetens tilltro till hela alkoholpolitiken”, skriver han på Dagens Nyheters debattsida

Men en sänkning av alkoholskatten skulle inte minska konsumtionen. Det handlar om att försvara Systembolaget och att snarare dämpa ökningen av alkoholkonsumtionen än att minska den, resonerar han. Och han uppmanar till att inom EU med kraft arbeta för höjda minimiskatter på alkohol och en verkningsfull skadestrategi.

Härstedt redovisar även nya fortsatt stigande konsumtionssiffror. Sedan EU-inträdet har svenskarnas drickande ökat med över 30 procent till den högsta nivån på över 100 år. I snitt dricker nu varje svensk 15 år och äldre 10,5 liter ren sprit (100 procent alkohol), eller omräknat en halv liter vodka i veckan.

• Ungdomens Nykterhetsförbund anser att Härstedt ger upp för lätt:
– Att sänka alkoholskatterna ger oss omedelbart fler barn till missbrukare, fler rattfulla och fler människor med fysiska och psykiska skador, säger Erik Wagner, förbundets vice ordförande i en kommentar.

Etiketter:

Annonser