Minskad spritförsäljning i hela landet

STOCKHOLM/HELSINGFORS Ökad gränshandel efter nya införselregler och sänkta alkoholskatter i Danmark och Finland gör att Systembolaget nu tappar marknad i hela landet. Spritförsäljningen minskade dramatiskt med närmare 20 procent i april. Samtidigt har Finland fått stora alkoholproblem efter sin sänkning.

Två trendbrott noteras i Systembolagets alkoholförsäljning i april. Dels att monopolets spritförsäljning nu minskar nu i hela landet, totalt -18,3 procent jämfört med samma månad i fjol. Tidigare är det främst södra Sverige där Systembolaget tappat.

Dels också att andra alkoholdrycker – som tidigare legat stilla trots sänkta skatter i grannländerna – har börjat minska. I april minskade Systembolagets försäljning med nära 5 procent för öl och vin och drygt nio procent för cider. Alkoläsk och andra blanddrycker är enda post som ökar (+7,6 procent).

Totalt är minskningen 7,7 procent (räknat i ren alkohol) och Systembolagets VD Anitra Steen menar att om minskningen fortsätter och påverkar intäkterna så blir det i aktuellt att minska personalstyrkan.
Hon anser att aprils försäljningsstatistik visar behov om att sänka svenska alkoholskatter. EU-utvidgningens effekter på privatinförseln visar sig först i statistiken för maj.
– Med de skattenivåer vi har i vår närmaste omvärld måste de politiska beslutsfattarna i Sverige också pröva den svenska alkoholskattens nivå, säger hon till Sveriges Radio Eko.

Även riksdagsman Kent Härstedt (s) som leder den statliga alkoholinförselutredningen är förvånad över den dramatiskt minskade inhemska alkoholförsäljningen. Han ska på torsdag träffa regeringsrepresentanter och bland annat diskutera alkoholskattens nivå.
I fredags sade finansminister Bosse Ringholm att det tidigast i höst samband budgetarbetet kan bli aktuellt att överväga justeringar av skatten.

• Finsk baksmälla. Sedan Finland rejält sänkte spritskatten 1 mars för att begränsa alkoholracet från Baltikum så har försäljningen av starksprit ökat 40 procent. Ökad konsumtion har lett fler våldsbrott och rattfyllerier har ökat med en femtedel. Redan de första dagarna efter skattesänkningen fick 35 procent fler sova ruset av sig i polisens tillnyktringsavdelning i Helsingfors.
Forskare varnar nu för att det förändrade konsumtionsmönstret kan leda till ytterligare 500-600 alkoholrelaterade dödsfall per år i Finland.

• Fotnot: Systembolagets försäljning 2004 (pdf).

Etiketter:

Annonser