Härstedt: smugglingen av alkohol ökar

STOCKHOLM Smugglingen av alkohol till Sverige har ökat 80 procent de senaste fyra åren trots att införselkvoterna har blivit generösare. Det uppger Kent Härstedt som leder regeringens särskilda alkoholinförselutredning.

Riksdagsman Kent Härstedt (s) berättade på en debatt i torsdags anordnad av Alkoholpolitiskt forum i Riksdagens informationscenter om utredningens arbete och kartläggning av det ökade alkoholflödet över gränserna.
Trots att införselkvoterna ökat så har alltså smugglingen fortsatt växa. Och oseriösa krögare passar på att göra sig en större vinst, medan de seriösa alkoholdistributörerna har tappat marknad.
“Kriminaliteten är cynisk. Att alkoholen också hamnar hos ungdomar är inte svårt att räkna ut“, sade Härstedt.

Alkoholinförselutredningen har träffat flera branschaktörer som Systembolaget, tullen, Folkhälsoinstitutet och nykterhetsorganisationer. Dels för att få deras bild av situationen, dels för att få kravlistor med vilka åtgärder de vill se genomföras.

När det gäller frågan om huruvida Härstedt tror att vi kan behålla de svenska skattenivåerna på alkohol säger han att det är en fråga utredningen ännu inte har tagit ställning till.
“Vi har valt att skjuta fram frågeställningen tills alla fått säga sitt“.

Utredningen är nu på väg i en ny fas med syftet att analysera vår närmaste omvärld och ta del av andra länders tankegångar om alkoholrestriktioner. Härstedt har uppfattat att Danmark funderar på att sänka ölskatten ytterligare och att Tyskland känner oro för sin alkoholpolitik när Polen blir EU-land.

Utredningen ska också försöka uppdatera bilden av alkoholens totala kostnader för samhället. För att göra detta på ett trovärdigt sätt använder han och utredningens huvudsekreterare Håkan Leifman, alkoholforskare, de mest accepterade metoderna.
Flera parallellutredningar har tillsatts för att hinna bli klar med förslag till regeringen senast 15 augusti om hur ökad införsel, konsumtion och alkoholskador ska balanseras.

När det gäller EU-kommissionens senaste nedrustningsförslag mot det som återstår av svensk alkoholpolitik, helt ta bort införselbegränsningar inom unionen, säger Härstedt till Drugnews:

“Vi ska inte vänta och se, vi ska inte ge upp! Skulle jag önska så skulle vi skicka ner någon representant till Bryssel som jobbar med frågorna. Och så skulle vi bilda allianser med Finland och jobba mycket på de tio nya EU-länderna. Det är viktigt att jobba proaktivt och vi ska arbeta för att folkhälsofrågorna ska få en större plats i den europeiska politiken“.

Etiketter:

Annonser