Minskad spritförsäljning på Systemet

STOCKHOLM Finlands och Danmarks sänkta alkoholskatter märks i Systembolagets statistik. Spritförsäljningen minskade i mars med 14 procent i Norrbotten och lika mycket i Skåne, Halland och Blekinge. Svenskars ökade gränshandel av sprit innebär intäktsförluster för staten på nära 300 miljoner kronor sedan i oktober.

Att svenskar handlar mer i grannländer som sänkt sina alkoholskatter märks alltså. Danmark sänkte spritskatten 47 procent i oktober ifjol. Och Finland sänkte första mars sin spritskatt med cirka 44 procent.

Även i Västra Götaland och Värmland har Systembolagets spritförsäljning minskat betydligt, cirka 13 respektive 14 procent. Men det tror Systembolagets presschef Björn Rydberg främst beror på att norrmännen handlar mindre alkohol i Sverige sedan svenska kronan stärkts och norska spritskatten sänkts lite grann.

Totalt minskade spritförsäljningen i hela landet i mars med 8,6 procent i volym räknat, jämfört med samma månad ifjol. Vinförsäljningen ökade något (+1,9 procent), medan ölförsäljningen gick ned (-1,6 procent).

Staten och Systembolaget har förlorat nära 300 miljoner kronor i minskad spritförsäljning sedan danska skattesänkningen i oktober. Detta enligt beräkningar av Systembolagets statistikavdelning och som redovisas av Sveriges Radios Eko.

Att staten förlorar inkomster utan att alkoholkonsumtionen går ner, bekymrar riksdagsmannen Kent Härstedt (s) som utsetts av regeringen att utreda privatinförseln konsekvenser.

Gränshandeln ökar trycket på regeringen att följa efter och sänka svenska alkoholskatter. Särskilt när införselkvoterna höjts sedan årsskiftet och EU i maj utvidgas med Baltiska länderna och Polen som har ännu lägre alkoholskatter.
Kritiker till menar dock att sänkta alkoholskatter skulle ofelbart leda till ännu högre konsumtion och efterföljande alkoholskador.

Etiketter:

Annonser