Samarbete mot öppna drogarenor

STOCKHOLM Öppna drogarenor i huvudstaden ska bort. Polis och socialtjänst har inlett ett samarbete om problemet i Stockholm. Men först ska frågan – utredas, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson till Drugnews.

Hon har även skrivit på namninsamlingen Stoppaknarket.nu som har möten vid “Sergels torg varje måndag.
“Jag tror att sådana aktioner påminner allmänheten om problemet och säkert även stör den narkotikahantering som pågår“, säger hon.

Det vänsterpartistiska borgarrådet höll även tal vid en av måndagsapell nyligen vid femte höghuset i city. Bara några meter från den öppna droghandel som pågått där i decennier.

Ett samarbete har inletts för att kartlägga och stoppa öppen langning och missbruk i Stockholm. Nyligen träffades Margareta Olofsson, länspolismästare Carin Götblad och regeringens narkotikasamordnare Björn Fries – framöver ska även missbruksvårdsansvariga på landstinget inbjudas. En person på huvudstadens preventionscenter Presens har fått i uppdrag att inom ett par månader sammanställa myndigheters samordningsbrister, kunskaper och kartlägga var langning och missbruk sker öppet.
Dessutom har staden tagit initiativ till att ett centralt brottsförebyggande råd ska byggas upp.

• Behöver verkligen narkotikaproblemet ånyo utredas?
“Ja, vi behöver mer kunskaper för att utifrån det tillsammans kunna agera. Det handlar ju inte om en rensa-Plattan-aktion igen. För dels så fungerar Sergels torg idag mindre som bytesplats för droger och alltmer som kontaktyta för narkotikaaffärer som görs upp på gator eller caféer intill. Dels så finns det fler drogarenor i Stockholm som vi behöver kartlägga“, säger hon.

• Så när kan narkotikahandeln vara borta på dessa ställen?
“Nej, sådana omöjliga frågor vill jag inte svara på. Nu först ska vi avvakta rapporten för att utifrån den sedan gå vidare. Men vi hoppas verkligen kunna sätta igång före sommaren“.

Även Björn Fries tycker det är besvärande att det finns kända platser dit nyfikna kan gå och hitta droger. Han menar att det är viktigt för trovärdigheten att bekämpa dem. Och att fler tunga narkomaner måste få hjälp att bryta missbruket.
“Annars kan vi hålla hur mycket brandtal som helst“, säger han till Dagens Nyheter.

Ett återkommande problem är att det ofta saknas vårdplatser för särskilt äldre missbrukare som tas om hand av polisen. Efter ett par timmar så är de ute med en böteslapp som de aldrig betalar.
“Vi skulle sätta in resurser bara vi vet att socialtjänsten har en planering och erbjuder avgiftning och vård. Annars blir det en meningslös insats“, säger länspolismästare Götblad till DN.

Socialborgarrådet håller med om att uppföljningen för missbrukare är ett problem.
“Mellan varven kan det vara svårt att få tag i vårdplatser. I vissa fall är det landstinget som fallerar, i andra fall är det kommunen som fallerar. Problemet måste lösas för det är ju när någon vill lägga av med missbruket som tillfället måste fångas i flykten så att säga“, säger Margareta Olofsson till Drugnews.

Hur resursfrågan för missbruksvården ska lösas är hon dock mer vag om.
“Det är ju sånt vi får diskutera. Vi får se om våra gemensamma resurser kan användas på bättre sätt eller kanske Fries har några pengar att skjuta till i ett slags pilotprojekt“, säger Olofsson.

För staten vill inte ta över missbruksvården. En försiktig folkhälsominister Morgan Johansson är dock i en DN-intervju öppen för att staten bekostar en del av kommunernas kostnader för missbruksvården. Under förutsättning att kommunerna ordnar fungerande eftervård. För att stärka vårdkedjan kring individen ser ministern gärna gemensamma nämnder med socialtjänst, landsting och frivilligorganisationer.
Något som påminner om det förslag som en statlig utredare nyligen lade fram: att staten ska rabattera institutionsvård om kommunerna skriver kontrakt för uppföljande eftervårdsplaner.

• Måndagsaktionerna Stoppaknarket.nu kl 12-12.45 vid Sergels torg fortsätter. 22 mars talade Mikael Thyberg, Kriminellas revansch i samhället, Lena Larsson, Föräldraföreningen mot narkotika och Gun Nordin, Riksförbundet narkotikafritt samhället.

Etiketter:

Annonser