Cannabis på frammarsch i Storbritannien

STOCKHOLM/LONDON Från i torsdags så anses inte cannabis längre så farligt i Storbritannien. Den omstridda drogen nedklassas på farlighetsskalan. Nu lanseras även en medicin där baserad på cannabisextrakt för att lindra smärtor. Men svenska läkare är tveksamma.

Storbritannien har efter flera debatter, legaliseringskampanjer och expertutredningar beslutat att flytta ner cannabis från klass B, där även amfetamin finns, till C som omfattar några smärtstillande och lugnande medel. Även om regeringens expertgrupp ansåg att omfattande bruk av cannabis kan leda till beroende och otvetydigt utgör en hälsorisk och försämrar mentala funktioner, så anses det mindre skadligt än andra ämnen i B-gruppen.

Förändringen motiveras också av att polisen ska inrikta sig på ”tyngre droger” som det växande heroinproblemet, och därmed se mellan fingrarna med vuxna britter som har marijuana eller hasch för eget bruk i fickan. Cannabisanvändningen i Storbritannien är utbredd och makthavare och andra som rökt marijuana i sin ungdom vill slippa känna sig som kriminella.

Blairregeringen har idagarna beslutat att inte svara på fler personaliga frågor sedan viceministern i inrikesministeriet, Caroline Flint, nyligen tillstått att hon rökt hasch som ung. Och därigenom bättre förstår ”vad unga människor går igenom och vad de frestas av”.

Kritikerna varnar för tilltagande drogliberala vindar och att nedklassningen av cannabis sänder fel signaler till landets ungdom. En rådgivare åt regeringen, professor David Nutt, anser även att ecstasy – en annan utbredd drog i öriket – också borde klassas ner då den inte är så beroendeframkallande som andra A-narkotika och är ”tusentals gånger mindre farlig än heroin”.

• Samtidigt lanseras marijuana-extrakt som medicin i Storbritannien. Många ms-patienter (multipel skleros) uppger i undersökningar att marijuana lindrar smärta och muskelkramper. Läkemedlet Sativex – med substanserna THC och cannabidiol från stam och blad på cannabisplantan – väntas godkännas och börja säljas redan i år på brittiska marknaden. Det är tänkt ska sprejas under tungan och påverka särskilda receptorer i hjärnan.
Planer finns även att utöka försäljningen till hela EU, rapporterar Dagens Nyheter.

Men studierna är inte entydiga.
Den brittiska undersökningen där 600 ms-patienter under tre år deltog gav blandade resultat. Objektiva jämförelser gav inga stora skillnader mellan de patienter som fick cannabisextrakt eller placebo (”sockerpiller”).
Men när patienterna själva tillfrågades upplevde de förbättringar som smärtlindring, minskad stelhet och allmän färre sjukdomssymptom.

Svenska läkare är inte så imponerade av den brittiska forskningen:
”Jag tror att de flesta som har sett resultaten tycker att de är nedslående. Andra studier har inte kunnat bekräfta att cannabis har en så positiv effekt på ms-patienter”, säger Sten Fredrikson, professor i neurologi på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, till DN.

Exakt hur kombinationsmedel som Sativex påverkar ms-patienter är alltså vagt. Är det mer särskilda effekter som patienterna upplever lindrande eller allmänt ökat välbefinnande av drogen?
Då man inte vet vilka de aktiva komponenterna är så vore det ett steg tillbaka att börja använda naturmediner igen, menar Lars Terenius, beroendeforskare på Karolinska Institutet.

• Bara Storbritannien har idag fått ansökan för att börja använda läkemedlet Sativex. För försäljning i Sverige måste först Läkemedelsverket eller EU-motsvarigheten Emea godkänna det. Någon sådan ansökan finns dock ej ännu.
I Kanada har cannabis som medicin godkänts och i USA bedrivs flera försök. I Holland säljs numer receptbelagd smärthämmande cannabis på apoteket.

Etiketter:

Annonser