Journalistpris för röjande av drogliberal FN-chef

STOCKHOLM MaLou Lindholm och Torgny Peterson har fått Svenska Carnegie institutets journalistpris och stipendium på vardera 15 000 kronor. De är båda aktiva i Hassela Nordic Network på Gotland som i januari avslöjade en drogliberal som med dubbel agenda nästlat sig in som hög chef i FN:s narkotikakontrollorgan.

Priset och stipendierna överlämnades på tisdagen av institutets ordförande Peder Langenskiöld. I motiveringen står det att Lindholm och Peterson får priset för “ett personligt mod och enträget arbete vid avslöjandet av Mike Trace skandalen i FN samt för en nyhetsservice via HNN med engagemang och skärpa“.

Efter avslöjandet – som även Drugnews rapporterat om – tvingades britten Mike Trace avgå från den FN-post varifrån han tänkt sabotera de konventioner som utgör grunden för de flesta länders narkotikapolitik.

MaLou Lindholm, född 1948, från Karlskrona blev tidigt engagerad i narkotikafrågor. Först i arbetet som skollärare och senare som politiker. Under sin tid som EU-parlamentariker 1995-1999 för miljöpartiet gjorde hon sig känd som en enveten motståndare till drogliberalers försök att få fäste i EU-parlamentet. Sedan 2000 är Lindholm verksam som vice VD på HNN. Hon samordnade också den stora namninsamling som samlade 1,3 miljoner namn mot försöken att underminera FN:s narkotikakonventioner vid en konferens i Wien i våras.

Torgny Peterson, född 1946, Ulricehamn, har efter utlandsstudier och chefskap på sociala enheten vid Mariaklinikens ungdomsavdelning i Stockholm på 1970-talet senare mestadels varit knuten till Hasselrörelsen.
Han startade 1993 Hassela Nordic Network med bas i Klintehamn på Gotland och som förmedlar information och anordnar internationella konferenser om drogrelaterade frågor. HNN började tidigt använda Internet och förmedlar bl a nyheter på engelska och nyhetsbrev på svenska.
Torngy Peterson är även direktör för ECAD (European cities against drugs). Han deltog i svenska regeringens delegation vid FN:s generalförsamlings stora narkotikakonferens 1998 och har varit instruktör för polis och tullpersonal från EU:s ansökarländer.

Drugnews gratulerar kollegorna på HNN.

Etiketter:

Annonser