Alkoholskatt dominerade på toppmöte

(Drugnews/SL)
HELSINGBORG Ska Sverige följa efter omvärlden och sänka spritskatten? Det var en frågeställning på ett alkoholpolitiskt toppmöte i Helsingborg häromdagen. Ja, svarade alkoholnäringen och Systembolagets chef. Nej, det leder till ökad konsumtion och skador, menade nykterhetsrörelsen. Vänta och se, sade folkhälsoministern.

Tvådagarsmötet i Helsingborg hölls precis efter att Danmark sänkt sin spritskatt med 47 procent och privatinförseln noterades genast skjutit fart över Öresund. Och trycket befaras öka när införselkvoterna ökar vid årsskiftet och i vår när Finland väntas sänka alkoholskatten för att möta upp när Baltikum och Polen med sina låga dryckesskatter stiger in i EU.

Folkhälsominister Morgan Johansson upprepade på mötet finansministerns ”vänta–och–se”–budskap om hur trycket från närområdet genom smuggling och privatinförsel påverkar Systembolagets försäljning och svenskarnas konsumtion. Om svenskarna handlar mer i Danmark istället för Tyskland, så blir det ju ingen ökad införsel, resonerade ministern.
“Det är för tidigt att tala om skattesänkning. Vi måste se hur det utvecklas“, sade han och hoppades kunna presentera ett avgörande inom några månader.

Han tillade att EU-utvidgningen även ger möjlighet att bygga nya alkoholrestriktiva allianser. För att höja minimiskatter, skärpa reklamregler och promillegränser i trafiken, och utfärda rekommendationer om exempelvis alkohol vid graviditet inom unionen.

Det politiska trycket på regeringen har ökat sedan sex s-riksdagsledamöter på DN-debatt och numer även statsministern hjärtevän Anitra Steen – tillika Systembolagets VD – pläderar för sänkt alkoholskatt med argumentet att värna Systembolagets alkoholpolitiska ställning.Steen sade i Helsingborg att en etappvis sänkning av starkspritsskatten är nödvändig sedan spritförsäljningen numer sker alltmer utanför Systembolaget.
“Vi bör känna oss fram och inte genomföra en drastisk sänkning på en gång“, sade hon.
Däremot tycker hon vin- och ölskatterna kan lämnas oförändrade eftersom Systemförsäljningen trots utländsk prispress ökat med 25 procent de senaste två åren.

Även medverkande representanter för alkoholnäringen – inklusive statliga Vin&Sprits VD Peter Lagerblad – vill se en skattesänkning. Grundresonemanget är att det är bättre att svenskarna konsumerar alkohol inköpt i landet. Och restaurangbranschens VD Mats Hulth efterlyste en flyttning av drickandet till krogens mer kontrollerbara miljö.
Restaurangfackets John Herrström ansåg att det behövs tydligare bestämmelser för alkoholservering och att fler tillstånd dras in när reglerna inte följs.

Det är dags att sänka skatten och skrota Systembolagets detaljhandelsmonopol, ansåg moderaternas blivande ordförande Fredrik Reinfeldt. Han tycker att öl och vin kan säljas i licens- och livsmedelsbutiker och att inköpsåldern ska sänkas till myndighetsåldern, d v s 18 år.
Oppositionsledaren anser att totalkonsumtionsmodellen är död och tror mer på resonemang med folk om lämpliga konsumtionsnivåer och respekt för dem som helt avstår från alkohol. Samtidigt vill ha Reinfeldt ge rättssystemet ökad roll för att bekämpa alkoholrelaterade brott.

Både forskare, tull och polis berättade om ökad svartsprithantering. Särskild i Skåne – tullen hyr för höga hyror magasin och containrar där man förvarar alkoholbeslagen. En kriminalinspektör berättade att han kände till 350 illegala “systembutiker“ som dygnet runt säljer alkohol i ett område i Skåne. Men ska polisen bekämpa svartspriten måste politikerna tala om vilka brott man ska bortprioritera, menade inspektören.

Över tio liter ren alkohol (100 procent) är nu årskonsumtionen per svensk över 15 år och skadorna är på väg upp. Sänks alkoholskatterna till dansk eller tysk nivå kommer ytterligare 1 500-2000 personer att dö i förtid av alkohol, varnade Gunnar Ågren, generaldirektör på Statens Folkhälsoinstitut, enligt nyhetsbrevet Alcohol Update.
Allt fler förstår sambandet alkohol och folkhälsa. Men Sverige kommer – av andra orsaker än folkhälsoskäl – ha svårt att hålla emot en skattesänkning längre än till slutet av nästa år, gissar Ågren.

Sänkta alkoholskatter löser inga problem, utan leder till ökad konsumtion. Olyckligt när vi redan har den högsta på över hundra år, menade Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT-NTO. Nykterhetsbasen var särskilt upprörd på Systemchefens uttalande.
“Anitra Steens linje har ett mänskligt pris. En skattesänkning innebär ovillkorligen att våldet, både i familjer och utanför krogar, kommer att öka“, sade Carlsson i en kommentar efteråt.“Dessutom behöver inte Systembolaget skattelättnader för sin försäljning. Det säljer mer än någonsin i dag. Även i Skåne“.

• Diskussionerna fortsätter om konsekvenserna av Danmarks sänkta alkoholskatt. På måndagen försvarade folkhälsominister Morgan Johansson regeringens vänta-linje på en konferens i Lund, arrangerad av Skånes kompetenscentrum för alkohol- och narkotikaprevention, Cerum.

Etiketter:

Annonser