Sociala barn- och ungdomsvården ses över

(Drugnews/SL)
STOCKHOLM Efter påtalade brister ska den sociala barn- och ungdomsvården ses över. Regeringen utsåg på fredagen riksdagsledamoten Annika Nilsson till ordförande för en parlamentarisk kommitté som ska utreda och lämna förslag för en nationell handlingsplan inom området.

“Ett antal utredningar och rapporter visar att det behövs bättremetoder för att tillgodose barns- och ungdomars behov av hjälp- ochstödinsatser inom socialtjänsten. Men någon samlad analys avutvecklingen har inte gjorts sedan socialtjänstlagen trädde i kraft“,säger socialtjänstminister Morgan Johansson i en kommentar.

Brister har bl a uppmärksammats inom familjehemsvården, granskning av behandlingshem och platsbrist inom särskilda ungdomshem. Även anmälningar om misstanke av att barn far illa har ibland hamnat mellan stolar. Lagen om vård av unga (LVU) har nyligen setts över, en motsvarande översyn om LVM-lagen (tvångsvård av missbrukare över 20 år) pågår, liksom en utredning på justiedepartementet om unga lagöverträdare.

Det handlar om en omfattande översyn av sociala barn- ungdomsvården som den nya kommittén ska göra. En samlad analys av den nuvarandes mål, innehåll, resultat och organisation, samt ge förslag på förbättringar.

“De barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten är oftaväldigt utsatta. Därför är det viktigt att samhällets resurser användspå bästa sätt så att dessa barn och ungdomar får den hjälp och det stödde behöver“, säger den nu utsedda utredaren Annika Nilsson (s) i en kommentar.

Kommittén ska senast 1 juli 2005 redovisa sin utredning.
Nuvarande socialtjänstlag är ursprungligen från 1982 och modifierades senast förra året.

Läs mer i Drugnews:
Arrangör av “värstingresor“ granskas
Polisen: “unga kriminella får inte tillräcklig vård“
Socialtjänst kritiseras efter ung heroinist död

Etiketter:

Annonser