Socialtjänst kritiseras efter ung heroinists död

(Drugnews/SL)
ESKISTUNA Socialnämnden i Eskilstuna får hård kritik av länsstyrelsen efter två unga missbrukares avlidit. Nämnden har allvarligt åsidosatt sina skyldigheter när de skickades runt mellan olika avdelningar istället för att få hjälp.

I det ena fallet bollades i åtta månader en familj runt som sökte hjälp för en 18-årig sprutnarkoman. Innan hon hann träffa en handläggare avled hon i en överdos.

Nu påstår socialnämnden att rutinerna ändrats efter den tragiska händelsen.
“Det är bra, men inte tillräckligt. Socialtjänsten måste vara uppbyggd så att människor inte riskerar att hamna mellan stolarna för att de vänt sig till ”fel” avdelning. Man kan inte kräva att den enskilde ska veta var man ska ta kontakt“, säger Ulf Linnerhed, utredare på Länsstyrelsen i Sörmland, till Eskilstuna Kuriren.

Även skolan som tidigt fick reda på att flickan använde droger underlät att rapporterar detta. Men om anmälningsplikten ska fungera så krävs det också att det finns förtroende för den myndighet man ska rapportera till, menar utredaren.

Länsstyrelsen anser att bristerna varit så stora att man över ämnar utredningen vidare till Justitieombudsmannen. Bristerna i socialnämnden i Eskilstuna har redan tidigare JO-anmälts av Riksförbundet narkotikafritt samhälle. JO valde dock att först avvakta länsstyrelsens granskning.

Läs mer i Drugnews:
Kommun JO-anmäls efter 18-årings heroindöd

Etiketter:

Annonser