Nöjd narkotikaminister i FN: vi var tydliga!

(Drugnews/SL)
WIEN Svenska folkhälso- och socialtjänsteministern åkte till det stora FN-mötet i Wien för att stoppa drogliberalers försök att ändra narkotikakonventionerna, varna för cannabis och vinna EU:s kandidatländer för en restriktiv drogpolitik. “Jag är nöjd med vår insats“, säger Morgan Johansson i en exklusive intervju med Drugnews utsände.

Vi träffas en stund innan han ska åka hem från mötet för att fira påsk. Det har varit några intensiva dagar med tal, bilaterala träffar, korridorsnack och rundabordsamtal.
“Jag är nöjd med vår insats. Vi var kanske tydligast vid FN-mötet om vikten av en restriktiv narkotikapolitik, värna konventionerna och att det faktiskt är viktigt vilka signaler vi sänder ut“, säger han.

Och han uppskattar det svenska folkrörelseinitiativet till Wiendeklarationen 2003, som lyckades samla in 1,3 miljoner namn världen över till stöd för FN:s narkotikaavtal och som ungdomar lämnade över vid mötet.

I onsdags – ministerdelens första dag – höll han ett uppmärksammat inlägg om drogtrender och berättade om svenska erfarenheter av först en uppgiven politik på 1960-talet med bl a amfetaminutdelning som helt spårade ur. Senare en mer restriktiv hållning då efter olika insatser och nya trender ungas drogexperimenterande minskade betydligt, för att sedan ånyo öka.
Den svenske ministern sade att drogtrender är påverkbara och kan vändas.
“Jag poängterade vikten av tidigt ingripande och balans mellan förebyggande, brottsbekämpning och vård. Och jag har fått många dunkar i ryggen -– från ryssar, amerikaner, mexikaner… De som inte gillade vad jag sa har inte hört av sig“, säger han och skrattar.

I en debattartikel inför FN-mötet uppmanade kriminologiprofessor Henrik Tham den svenska ministern att inte “ställa sig på hökarnas sida i narkotikakriget, utan stödja de mer liberala tendenser som nu finns“.
“Det är svårt att förstå Tham. Liberalisering borde väl handla om att frigöra folk från narkotika, inte tvärtom“, säger Morgan Johansson.

Svenska delegationen har under FN-mötet också ihärdigt varnat för att betrakta cannabis som harmlös drog. Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries delade ut en cannabisrapport baserad på forskarkonferensen i Stockholm i mars om farhågor att drogens skadeverkningar är större än tidigare varit känt och att ungdomar är särskilt sårbara.

Något även svenska folkhälsoministern Morgan Johansson tog upp i sitt huvudtal i sessionssalen:
“En mer liberal attityd gentemot cannabis hotar inte bara FN-konventionerna, utan är också brist på respekt mot delat ansvar och internationell solidaritet.Vi måste ha en samordnad bekämpning mot alla illegala droger, som heroin, amfetamin, kokain, crack, nya syntetiska droger – men också cannabis! Det är aldrig en lösning att bara ge upp!“.

Morgan Johansson har också haft överläggningar med flera av de länder som är på väg att bli EU-medlemmar -– såsom Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Ungern.
“Vi ville informera oss om deras drogproblematik, göra reklam för vår linje och förebygga legaliseringsidéer. Senare i år ska jag besöka länderna och i september har vi en konferens i Lund för att försöka ena norra Europa om en restriktiv gemensam policy“, berättar Morgan Johansson.

Han har även diskuterat biståndsprojekt vid korta möten med Peru, Bolivia och Kuba. Och passade på att protestera mot Kubas fängslande av dissidenter och återupptagna dödsstraff genom avrättningar av tre fartygskapare nyligen. Han hann också tala om smugglingen av Rohypnol via Ryssland och Baltikum till Norden.
“Lite oroväckande är att ryska regeringen inte verkade känna till problemet och att läkemedelstillverkaren Roche stoppat exporten av Rohypnol till Ryssland. Men nu är förhoppningsvis en process på gång“.

• Men är det verkligen vid FN-möten som världens narkotikaproblem kan lösas?
“Givetvis inte, det är alltid lokalt som man måste ta itu med dem och det är i slutänden enskildas ställningstagande till droger som avgör. Men samhället har ett stort ansvar att förebygga och hjälpa missbrukare. Men det vi säger här spelar roll och vi ska inte ge dubbla budskap“, säger Johansson och skyndar till en väntande bil som ska ta honom till flygplatsen.

Över en cappuccino har Drugnews efteråt ett avrundande samtal med ämnesrådet Ralf Löfstedt (bild). Han har varit med under hela FN-mötet, förhandlat om olika resolutioner och utvärderat den strategi som antogs 1998 vid generalförsamlingens särskilda session i New York (Ungass).

• Är planen verkligen realistisk med målet att väsentligt minska narkotikaproduktionen och försöka uppnå en drogfri värld senast 2008?
“Se det som en ambitionsnivå. Om alla länder följer strategin och det slutdokument som nu antagits så kommer vi alla fall ha tagit ett stort steg framåt. Misslyckas vi få väl alla skämmas lite, förhandla fram en ny handlingsplan och ta nya tag“, säger Ralf Löfstedt och reser sig.
Han går han till svenska delegationsbordet i Austria Center vid FN-huset i Wien och samlar ihop papper. Tio dagars konferensande är över.

Läs mer i Drugnews:
Ökat stöd för narkotikaavtalen efter FN-möte
Drogfria unga överräckte 1,3 milj namn vid FN-möte
Kriminolog varnar för FN:s knarkkrig

Etiketter:

Annonser