Allt fler rapporter varnar för cannabisbruk

2003-03-18 19:45 (Drugnews/SL)
STOCKHOLM Allt fler forskarrapporter varnar för risker med cannabisbruk. “Är det inte ologiskt att bekämpa tobak som krävt miljontals offer och samtidigt vilja liberalisera cannabis som innehåller tobaks livsfarliga substanser, plus åtskilliga andra“, sade Antonio Maria Costa, chef för FN:s narkotikakontrollorgan, vid en cannabiskonferens i Stockholm.

Costas jämförelse med tobak – som länge ansågs som harmlöst njutningsmedel innan allt fler hälsorapporter avslöjade dess hälsohot – störde några deltagare vid konferensen. Kommentarer om “överdrifter“ och “skräckbilder“ muttrades.

Svenska regeringens mobiliseringsgrupp mot narkotika bjöd nyligen in parlamentariker och beslutsfattare från hela EU för att ta del av forskarrön om växtdrogen cannabis (hasch och marijuana) vid en konferens i gamla riksdagshuset.
Omkring 147 miljoner människor i världen använder cannabis och missbruket växer. Den betraktas av många som en “lättare“ drog som bör legaliseras för att istället ägna krafterna till att bekämpa “tyngre“, såsom heroin.

Även om ännu många bitar saknas i pusslet om cannabis alla effekter (bl a som medicin och smärtlindrare) och skadeverkningar framträder en alltmer oroande bild. I jakten på njutning och medvetandeförvrängning tar användare av drogen stora risker.

Ett axplock av några som nämndes vid konferensen (inviduella skillnader inverkar liksom olika sorters rushalt, THC):Akuta negativa effekter som risk för ångest, depression, psykotiska symtom, försämrat minne och uppmärksamhet, ökad olycksbenägenhet och trafikfarlighet. Barn till mödrar som rökt cannabis under graviditeten har ofta lägre födelsevikt, unga rökare är särskilt sårbara och kan mogna långsammare.Kroniska effekter efter längre dagligt cannabisbruk är mer osäkra, men fysiska skador i andningsvägar (som av tobak), försämrade tankefunktioner (ett tiotal områden i hjärnan påverkas) och beroendeutveckling är konstaterat.

Professor Peter Allebeck (bild) beskrev – med hänvisning till en studie med 50 000 unga mönstrande som senare följts under flera år – hur risk för schizofreni ökar betydligt bland cannabisrökare.
Och psykologen Thomas Lundqvist som har många år klinisk erfarenhet av unga cannabisrökare beskrev hur många stannar upp i utveckling. Han citerade franske 1800-talspoet Charles Baudelaire:
“Vad hasch ger med ena handen, tar det bort med den andra – den ger en känsla av kraft, men tar bort förmågan att använda den“.

Amerikanske epidemilogiprofessorn James Anthony estimerade att omkring tio procent av dem som prövar cannabis fastnar. Varför betydligt större andel i Australien än i USA – vars narkotikapolitik han anser misslyckad – blir beroende ville han inte spekulera i.
I en avslutande diskussion tog minnesforskaren Henk Rigter från Holland tag i tråden och menade att den av många kritiserade tillåtande linjen (med ex coffeeshop-systemet) i hans hemland lett till att mindre en procent där blir beroende.
“Tyvärr är min son en av dem som är fastnat“, sade han något motsägelsefullt.

Utländska deltagare var mer aktiva än närvarande svenskar i debatten.
Några italienare ville mer lyfta fram sociala aspekter bakom missbruk och belgiske parlamentarikern Vincent van Quickenborne frågade retoriskt om man – “som med nära en halv miljon människor i USA“ – ska kasta de som idag “oproblematiskt“ använder cannabis i fängelse.

“Ganska intressant konferens, men fokuserade för mycket på vetenskap och biologi och för lite på policyfrågor“, sade Quickenborne (bild), som sitter i belgiska senaten för liberala flamländska partiet VLD, efteråt till Drugnews.

Han har skrivit under ett upprop om att FN:s narkotikakonventioner bör liberaliseras. Han tycker att – trots en hel dag tagit del av forskarnas varningar – faror med cannabis överdrivs.
“Hjälp dem som får problem med drogen och erbjud ungdomar prevention. Men vuxna som röker marijuana då och då måste få göra det utan att jagas av polis. Jag gör det själv ibland, det stimulerar sexuallivet, tycker jag“, sade Vincent van Quickenborne och fnissade.

• Hela UNDCP-chefen Costas tal.

Läs mer i Drugnews:
• mer om cannabis i Drogfakta
Stor cannabiskonferens i Stockholm
• kultur: ”Stenad” författare utmanar drogliberaler
Cannabis ökar risken för schizofreni
Cannabisberoende bekräftas i stor studie
• Dokument: Ökat haschrökande enligt omtvistad EU-rapport

Etiketter:

Annonser