Mike Trace tvingas lämna FN-post

2003-01-23 16:45 (Drugnews/SL)
WIEN/STOCKHOLM Mike Trace (bild), utpekad drogliberal femtekolonnare och ny chef för FN:s avdelning för efterfrågeminskning av narkotika, har lämnat in sin avskedsansökan. “Den har accepterats och han lämnar med omedelbar verkan UNDCP i Wien“, bekräftar Kemal Kurspanic, narkotikakontrollorganets presschef, för Drugnews.

Uppgifter i massmedier om att Trace bedrivit ett dubbelspel och i hemlighet verkat för att underminera FN:s narkotikakonventioner har även diskuterats i Wien, där UNDCP har sitt säte.
“Men allt gick så fort. Vi hann inte ta upp frågan med Trace innan han själv sade upp sig igår med hänvisning till personliga skäl“, säger Kurspanic.

• Kan man arbeta på UNDCP och ha dubbla lojaliteter?
“Nej, alla som arbetar här med att servera medlemsländerna har narkotikakonventionerna som riktlinje. Hur skulle det annars kunna fungera?“, säger presstalesmannen.

Nu övertas Trace FN-post tillfälligt av kanslichefen Chris Van der Burgh tills ny avdelningschef utsetts. Enligt Kemal Kurspanic har Trace en månads korta chefskap inte påverkat planeringen av det stora FN:s stora narkotikamöte i april i Wien där drogliberaler verkar för att konventionerna ska revideras. De strikta konventioner som idag är grundbult i många länders narkotikapolitik.

Flera föreningar höll på att förbereda krav på att Mike Trace skulle avskiljas från sin centrala chefspost när beskedet kom. Bland andra European Cities Against Drugs, ECAD, som även har varit i kontakt med Europaparlamentets president Pat Cox.
“Det här väcker ju frågor om andra drogliberaler nästlats sig in andra EU- och FN-organs styrelserum“, säger Tomas Hallberg, direktör på ECAD, till Drugnews.

Ett agerande från svenska regeringen om Mike Trace dubbelspel i FN höll också på att förberedas.Nu blir det inte aktuellt, men folkhälsominister Morgan Johansson ska ändå ta upp frågan med UNDCP:s högst chef Antonio Costa som kommer till Stockholm i mars, enligt pressekreterare Kicki Mäler.

Bland andra Hassela Nordic Network har idogt grävt fram uppgifter om den hemliga sammansvärjningen av Mike Trace och hans drogliberala nätverk kring täckorganisationen OSI/Release.
“Det var ju rimligt att han avgick. Nu fortsätter vi att kontrollera andra medlemmar i hans nätverk för att se om fler har nästlat sig in i internationella organ“, säger Torgny Peterson på HNN till Drugnews.

• Mike Trace, 41 år, tidigare biträdande drogsamordnare för den brittiska regeringen, lämnade planenligt förra veckan sitt uppdrag som styrelseordförande för EU:s drogobservatorium. Han lämnade också nyligen sitt uppdrag i British National Treatment Agency, en statlig brittisk vårdmyndighet.
Vad han planerar göra i framtiden är inte känt. Drugnews har utan framgång sökt Mike Trace för en kommentar.

Läs mer i Drugnews:
Fries: Mike Trace hotar förtroendet för FN
Drogliberal femtekolonnare avslöjad

Etiketter:

Annonser