Generaladvokat: hampaförbudet strider mot EU-rätt

BRYSSEL/LAHOLM Sveriges odlingsförbud av så kallad industrihampa, med låg rushalt, är otillåtet. Det anser generaladvokaten i ett beslutsunderlag till EU-domstolen. “Glädjande, nu kan jag förbereda nya odlingar“, säger till Drugnews ekobonden Ulf Hammarsten som länge riskerat åtal för grovt narkotikabrott för en hampaodling utanför Laholm.

“Vi avvaktar EU-domstolens slutliga avgörande. Än gäller svensk narkotikalag och förbudet att odla all slags cannabis“, säger kanslirådet Ralf Löfstedt på socialdepartementet till Drugnews.
Om regeringen har beredskap för ett bakslag i EU-domstolen vill han inte gå in på.

Det är bonden Ulf Hammarsten som utmanat svensk narkotikalagstiftning, regeringen och drogmotståndare med att hävda rätten att odla cannabis med låg rushalt (max 0,2 procent THC). Något som är en bidragsberättigad jordbruksprodukt i övriga EU-länder, med undantag för Grekland.
Hans provodling på ett hektar – som han fick 3000 kronor i EU-bidrag för! – togs i beslag förra hösten av polisen och han hotades av åtalad för narkotikabrott. Han har dock ännu vare sig åtalats eller delgivits misstanke. Halmstad tingsrätt sig vände istället till EU-domstolen och undrade om det svenska hampaförbudet överensstämde med EU-rätt.

I tisdags föreslog generaladvokaten Christine Stix-Hackl att EU-domstolen ska besluta att hampa inte kan förbjudas av vare sig hälso- och narkotikaskäl, som svenska regeringen hävdat. Industrihampa omfattas nämligen av EU:s jordbruksförordning om marknaden för lin och hampa som bland annat odlas för fibertillverkning.
Stixl-Hackl anser i utredningen att varken allmänna narkotikakonventioner eller FN:s konvention mot olaglig handel med narkotika är tillämpliga i målet. Inte heller godtas förbudet med motveringen av hälsoskäl, skriver juridiska nyhetstjänsten Pointlex.

Efter ett förhandsavgörande i EU kan narkotikaprocessen i Halmstad tingsrätt därefter gå vidare. Flera andra liknande fall – exempelvis hampodlare på Gotland som fått sina skördare beslagtagna – avvaktar det slutliga avgörandet för Hammarsten.

Ulf Hammarsten är med i lobbyföreningen Hampanätet som nu förbereder en marknadsföringskampanj av hampaprodukter om man kan lyckas kullkasta det svenska odlingsförbudet.
“Hampa är en nyttoprodukt. Bilindustrin ropar efter fibrerna till bilinredningar, de kan användas till kläder, rep, vindkraftspropellrar… Och oljan kan användas till exempelvis bränsle, kosmetika och medicin“, säger Ulf Hammarsten.

• Och vad säger du om svårigheterna att kontrollera om icke tillåtna sorter med högre rushalt kan smygas in i cannabisfälten, vilket varit ett motargument?

“ Visst är det ett problem. Det behövs kontroll och det bör Jordbruksverket nu börja förbereda riktlinjerna för. Personer kom och tog plantor från mitt fält och försökte röka. Men de blev besvikna och återvände inte“, säger Hammarsten.
Han menar att man skulle behöva röka industrihampa stor som en telefonstolpe för att kanske bli påverkad.

• När ett slutligt avgörande kan väntas från EU-domstolen i hampastriden är idag inte klart. Både jordbruksminister Margareta Winberg och socialminister Lars Engqvist har sagt att de inte vill ändra svenska narkotikalagen för att möjliggöra hampaodling.

Om Sverige skulle förlora i målet vad händer då om odlingsförbudet ändå inte skulle tas bort?
“Rent principiellt måste EU-beslut följas, annars väntar höga dag-för-dag böter. Men sedan finns det ju en politisk dimension och det är ju en annan sak“, säger Björn Reuterstrand, rättschef på socialdepartementet, till Drugnews.

• Generaladvokatens utlåtande.

Etiketter:

Annonser