Frågor om alkoholvanor förebygger riskkonsumtion

(uppdat 17:12)(Drugnews/SL)
SOLNA Genom att inom ramen för företagshälsovården erbjuda s.k. alkoholscreening, egenkontroll av sina alkoholvanor, kan begynnande riskkonsumtion upptäckas och avstyras. Det visar en större studie av ett transportföretag där hälften av de med högre konsumtion minskade sitt drickande efteråt.

“Det behövs inte mycket för att få personer att själva reflektera över sina alkoholvanor. Här finns miljarder att spara och sociala problem att förebygga för företag, samhälle och enskilda med en enkel metod“, säger till Drugnews Ulric Hermansson, som nyligen doktorerat i klinisk beroendeforskning vid Karolinska Institutet i Solna.

Det är känt att både missbruk och riskbruk av alkohol kan leda till arbetsplatsolyckor, ökad sjukfrånvaro och ohälsa bland personal. Något som orsakar företag och personal höga ekonomiska och sociala kostnader.
Ulric Hermansson ville undersöka möjligheterna att utveckla metoder för att tidigt upptäcka och påverka anställda med begynnande riskkonsumtion. Ett tidigare outforskat område.

990 anställda på ett transportföretag i Stockholmstrakten erbjöds att frivilligt göra en alkoholscreening i samband med en hälsoundersökning på företagshälsovården. De fick svara på ett av WHO framtagit frågeformulär om sina alkoholvanor (s.k. Audit) och lämna ett blodprov.
Nära 20 procent – 194 personer, varav 44 kvinnor – hade förhöjda värden som tydde på riskkonsumtion. Gränsen var satt till fem-sex starköl per vecka för män och fyra starköl för kvinnor. De hade i snitt ha högre sjukfrånvaro än övriga anställda.

En grupp erbjöds kortare rådgivning, en annan grupp längre rådgivning och en tredje grupp ingen rådgivning alls.
“Ett år senare hade hälften av alla med förhöjd alkoholkonsumtion minskat sitt drickande, oavsett om de ingick i rådgivningsgrupperna eller ej. Något som tyder på att enbart fylla i ett formulär och lämna ett blodprov gör att många börjar tänka över och ifrågasätta sina alkoholvanor“, säger Ulric Hermansson (bild) som nu vill få fler arbetsplatser att använda metoden.
“Denna enkla åtgärd är billig, tar bara några minuter i anspråk och upplevs inte som känslig om den genomförs av företagshälsovården och kan förhindra mycket större sociala problem och kostnader i framtiden“.

Hermanssons studie visade även att de som arbetade tvåskift hade något lägre alkoholkonsumtion än övriga och att måndags- och fredagsfrånvaro inte räcker som varningssignal för att fånga upp signaler om riskkonsumtion.

Läs mer i Drugnews:
27 miljarder kronor kostar supen i Stockholms län

Etiketter:

Annonser