Hampaskörd beslagtogs efter riksåklagarens dekret

LAHOLM/STOCKHOLM Polis beslagtog på fredagen den hampa en ekobonde utanför Laholm börjat skörda dagen före. Beslaget skedde direkt efter att riksåklagaren i en skrivelse uppmanat landets alla åklagare att betrakta s k industrihampa som narkotika. Väcks åtal kan frågan slutgiltigt komma att avgöras i EU-domstolen.

Utredningen om bonden Ulf Hammarstens provodling av Cannabis sativa med låg rushalt (THC) nära Skottorp har dragit ut på tiden. Åklagaren har tidigare visat villrådighet om grovt narkotikabrott begåtts enligt svensk lag, eller om det handlar om en bidragsberättigad fibergröda enligt EU:s jordbruksregler. Även vid andra förundersökningar om hampaodlingar — bland annat på Gotland — har rättsväsendet tvekat om hur man ska agera.
Länsrätten i Uppsala har tidigare i Hammarstens tillståndsärende ansett att EU-rätten står över svensk narkotikalag och Läkemedelsverket valde att inte överklaga.

Men Sveriges regering har hittills sagt att nationell narkotikalag gäller. Och i ett svar till EU-kommissionen svarat att man av folkhälsoskäl och kontrollsvårigheter av vilken sorts Cannabis som odlas även i fortsättningen betraktar hampa som illegal narkotika.
Riksåklagaren menar att det även måste vara åklagarväsendets linje och slår i sin skrivelse fast på fredagen (RÅ 2001/1352) att ”Odling av industrihampa utan erforderligt tillstånd är en straffbar gärning”.
Men man är medveten om komplexiteten.
”Vi anser att frågan måste prövas i domstol, och rent generellt krävs nu ett åtal för att det ska ske”, säger Astrid Eklund, rättschef hos riksåklagaren, till TT.

Nu återstår att se om åklagaren i Halmstad åtalar hallandsbonden. Åklagaren uppmanade honom vid ett telefonsamtal på fredagen att skaffa advokat.
Ulf Hammarsten, som dagen före inför ett stort pressuppbåd med storts besvär började skörda ett hundratal kilo hampa, vill nu söka förlikning.
”Jag är beredd att elda upp resten av odlingen om åklagaren i gengäld lägger ner förundersökningen. Annars tänker jag löpa linan ut och med LRF:s hjälp få saken prövad i EU-domstol”, säger Ulf Hammarsten till Hallandsposten.
Enligt Hammarsten har advokat Leif Silbersky lovat företräda honom som offentlig advokat.

Etiketter:

Annonser