”EU:s kontroll av hampaodlingar räcker inte”

JÖNKÖPING EU:s regler för kontroll av legala hampaodlingar för att förhindra missbruk räcker inte. Den bedömningen gör Jordbruksverket i ett yttrande på onsdagen i det s k hampamålet.

Jordbruksverket i Jönköping har konsulterats av Läkemedelsverket som svängt och funnit EU-rätten starkare än svensk narkotikalagstiftning vad gäller odling av hampa med låg rushalt, THC. Lantbrukaren Ulf Hammarsten i Halland, som ansökt om att få odla så kallad industrihampa för exempelvis isoleringsmaterial, naturfiber och rep, fick rätt redan i en länsrättsdom och som nu Läkemedelsverket valt att följa.
EU-bönder i andra länder kan redan idag odla THC-fattig hampa (max 0,3 procent) och dessutom få bidrag för det. Enligt EU-reglerna för odlingsstöd ska minst 30 procent av arealen kontrolleras.
”Jordbruksverket anser – om man nu ska tillåta hampaodling – att en högre andel bör kontrolleras och att ett system med förhandsgodkännande bör införas. Det finns risk att hampasorter med högre THC-halt kan odlas i samma fält som godkända sorter. Eftersom det inte går att skilja sorterna åt med blotta ögat måste provtagning för kemisk analys av TCH-halten göras”, säger Patrik Eklöf, handläggare på Jordbruksverkets marknadsenhet, till DrugNews.

Men någon armé av kontrollanter skulle nog inte behövas på länsstyrelserna som skulle bli kontrollansvariga (enbart av odlingar som stöd söks för!) efter direktiv av Jordbruksverket. Administrativa dämpare som kvotbegränsning för ekonomiskt stöd (max 2 250 ton hampa i Sverige), certifierat utsäde och krav på kontrakt med godkänd beredare skulle ytterligare begränsa odlingsintresset, tror Patrik Eklöf.

Ekobonden Ulf Hammarsten som, möjligen omedvetet, utmanat svensk narkotikapolitik satt på tisdagskvällen i en TV-debatt i Göteborg i kläder av hampafiber och förespråkade sin gröda.
”Jag är rädd för att du blir ´nyttig idiot´ för hampa utnyttjas som en snöplog av legaliseringsrörelsen”, sade Ove Rosengren, ordförande i Riksförbundet narkotikafritt samhälle.
”Den risken får jag ta för rätten att få odla miljövänlig hampa som andra bönder i EU”, kontrade Hammarsten.

Även om bollen nu åter ligger hos Läkemedelsverket så krävs för att ge klartecken till Hammarsten att ett undantag görs i narkotikalagen som i dag förbjuder odling av alla sorter av växten Cannabis sativa.

I regeringskansliet pågår nu febril aktivitet – kan narkotikalagen ändras för att tillåta hampaodlingar, utan att urholka den restriktiva drogpolitiken? är frågan.
”Vi studerar noga länsrättens, Läkemedelsverkets och Jordbruksverkets argumentation och väger EG-rätten mot vår narkotikalagstiftning. En samlad analys och bedömning måste göras. Ett eventuellt avgörande måste göras på politisk nivå. Tills vidare gäller hur som helst odlingsförbudet”, säger departementsrådet Tomas Karlsson på Socialdepartementet till DrugNews.

DRUGNEWS – FAKTA / 1999 odlades industrihampa på nära 32 000 hektar i EU och motsvarande 150 miljoner kronor gavs i areal- och bearbetningsstöd. Odling av ett 20-tal hampasorter tillåts i alla EU-länder utom Sverige och Grekland. I Spanien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien odlas mest hampa. Åsikterna om industrihampas lönsamhet skiftar. Odlingen kräver relativt liten arbetsinsats och inga bekämpningsmedel, men efterfrågan som nyttoprodukt är begränsad. Jämförbar odling av kortfibrigt lin har minskat i Sverige och beredningsverket i Laholm har gått i konkurs.

Etiketter:

Annonser