DrugNews-dokument:Ökat haschrökande enligt omtvistad EU-rapport

LISSABON/STOCKHOLM Minst var femte EU-invånare har provat cannabis och missbruket bara ökar. Det uppger EU:s övervakningscenter, ECNN, i Lissabon i sin årliga rapport om drogläget i unionen.

Minst 45 miljoner personer i EU har rökt cannabis (hasch och marijuana) åtminstone en gång i livet, vilket är fem miljoner fler än för ett år sedan. Omkring en tredjedel av dem har använt drogen under det senaste året.
Ecstasy och amfetamin är efter cannabis de mest använda illegala drogerna, medan missbruk av tändargas, lim etc. är ofta vanligare bland skolelever. Det mindre vanliga kokainet ökar, särskilt bland ”socialt utåtriktade” unga arbetande stadsbor.

Antalet heroinmissbrukare, som i förra rapporten angavs till cirka 1,5 miljoner, verkar ha stabiliserats. Men de är en åldrande grupp med allvarliga sociala och psykiska problem, uppger centret. Hivinfekterade sprutnarkomaner är högst i Spanien och Portugal och ökar även i Finland, men från en låg nivå.
Hivspridningen börjar dock plana ut, vilket tillskrivs ökad tillgång av sterila sprutor, bättre rådgivning och testmöjligheter, samt behandling med ersättningsmedel (som metadon).

Men i den delvis röriga rapporten dras flera motsägelsefulla slutsatser. Exempelvis att ”länderna har liknande problem oavsett om deras politik är liberal eller restriktiv”. Samtidigt fortsätter Sverige att pekas ut att ha hög narkotikarelaterad dödlighet, betydligt över drogliberala Holland.

På Folkhälsoinstitutet, drogobservatoriets svenska kontaktpunkt för bland annat informationsinsamling, ifrågasätter man delar av rapporten.
”Den blir allt tunnare, med allt färre siffror och allt fler drogpolitiska tolkningar som saknar stöd i de få data som redovisas”, säger avdelningsdirektör Gunnel Gomér till DrugNews.
Ländernas olika drogpolicy genomsyrar rapporten i ett mischmasch och slutsatser dras av mager statistik som är svårkontrollerad, även för initierade drogexperter. Uttryck som ”problematiskt missbruk” används såsom om det funnes ett oproblematiskt.
De nordiska länderna har krävt att kriterierna för insamling av uppgifter om drogläget i framtiden måste bli tydligare och jämförbara mellan EU-länderna.

DRUGNEWS-FAKTA: CANNABIS – EN LÖMSK DROG
Missbruket av Cannabis Sativa ökar i Europa. I Sverige och Finland har 17 procent av 18-åringarna prövat cannabis, medan omkring 40 procent har gjort det i Storbritannien och Danmark. Färre än en av tio unga européer har rökt under senaste året. 1999 beslagtogs 808 ton cannabis i EU, merparten kom från Marocko. Första nio månaderna i år fångade svenska tullen in 733 kilo cannabis, vilket är mer än 100 kilo under samma period i fjol. Även hemoodling av cannabisplantor verkar öka, enligt Statens kriminaltekniska laboratorie.

Flera EU-länder har resignerat inför cannabisproblemet, betraktar drogen som ”lätt”, nästintill ofarlig, och tillåter i praktiken konsumtion. Röster höjs om att cannabis ska legaliseras och att drogbekämpning koncentreras på ”tunga” droger, såsom heroin.
Risken finns att kunskaper om den mytomspunna drogens skadeverkningar förringas eller glöms bort. All historisk erfarenhet visar att cannabis både är beroendeframkallande och skadlig för hälsan. Missbrukare drabbas av hjärn- och lungskador och passiviseras – och fördummas. Den rusaktiva delen THC stannar kvar i fettceller lång tid i kroppen.
Antalet cannabisrökare som söker hjälp inom narkomanvården blir allt yngre och allt fler, konstateras i drogobservatoriets rapport.

Professor Karl-Ludvig Täschner, psykiater från Stuttgart, berättade nyligen på en cannabiskonferens i Stockholm att 15 procent av cannabisanvändarna får psykiska problem, exempelvis psykoser. Två svenska studier talar för att drogen kan utlösa schizofreni. Den ibland glorifierade ”medvetandegörande” drogen har också förekommit i samband med flera råa våldsbrott, mord och självmord.

Cannabis kan störa hormonbalansen i kroppen så att sädesvätskans spermier blir färre och försämras hos mannen och menstruationscykeln rubbas hos kvinnan. Att cannabis nedsätter kroppens immunförsvar, orsakar celldöd och kroniska förändringar i nervsystemet upptäckte nestorn på området, professor Gabriel Nahas (bilden), New York University, redan på 1970-talet. Vid djurstudier hittades också tecken på förändringar i arvsmassan.
”Jag är bekymrad över att allt fler ungdomar röker pot och tror att det är harmlöst. Tvärtom är cannabis en farlig drog som hotar framtida generationer, innan de ens skapats”, sade Gabriel Nahas till DrugNews vid Carnegie Institutets konferens.

Etiketter:

Annonser