Medlemsraset i nykterhetsrörelsen

2000-06-01 /16:04 (DrugNews/SL)
MALMÖ Samtidigt som nykterhetsrörelsens sakkunskap ökat i intresse hos politiker för att möta ”alkoholfloden” från EU har rörelsen förlorat 60 procent av sina medlemmar de senaste sju åren.

1913 var nästan var tionde svensk med i en nykterhetsloge. Idag samlar de stora nykterhetsorganisationerna knappt 112 000 medlemmar, vilket är 150 000 färre än 1993, enligt en sammanställning i Sydsvenska Dagbladet.
”Våra medlemmar dör undan, det är vad det handlar om. Åttio- och nittioåringarna är kraftigt överrepresenterade hos oss”, säger Bo Göran Nilsson på Motorförarnas Helnykterhetsförbundet, MHF, till tidningen.
Medlemskrisen har egentligen drabbat hela föreningslivet, från de politiska partierna, frikyrkorna till miljöorganisationerna. Men nykterhetsrörelsen skiljer sig från de övriga klassiska folkrörelserna genom att man dessutom har ett nykterhetslöfte knutet till medlemskapet. Om de gamla mätningarna att var tionde vuxen är helnykterist stämmer idag vet ingen säkert.
De organiserade helnykteristerna har dessutom drabbats ekonomiskt senaste året. Tidigare hade de en pott i statsbudgeten. Numer måste de ansöka om bidrag via Socialstyrelsen och därmed slåss med fler föreningar om bidragen.

Alkoholpolitiskt har flera styrinstrument avreglerats efter EU-inträdet. 1 juli luckras privatinförseln upp och kvoterna ökas. Snart är bara försäljningsmonopolet Systembolaget kvar som garant för att kontrollera åldersgräns och tillgänglighet. Men i den situationen kommer opinionsbildning och folkupplysning – bland annat i skolorna – bli allt viktigare mot ökad alkoholkonsumtion. Något som folkrörelserna har sysslat med i över hundra år. I arbetet med en nationell handlingsplan har bland annat nykterhetsrörelsen inbjudits av regeringen att lämna synpunkter.
”Idag har vi kanske bättre gensvar än någonsin hos politikerna”, säger Bo Göran Nilsson på MHF till Sydsvenska Dagbladet.

Nykterhetsrörelsens vikande medlemsutveckling: IOGT-NTO 46 600 medlemmar (92 133 medlemmar 1993), Blåbandrörelsen 14 173 medlemmar (27 914), Motorförarnas MHF 40 000 (125 081), Svenska Frisksportförbundet 9 200 medlemmar (14 122) och JHF (järnvägsanställda) 2 000 medlemmar ( 3 391).

Etiketter:

Annonser